Điều Mật, Mỹ lai Asil

Regular Price: 5,000,000 VND

Sale Price : 5,000,000 VND

Gà Điều Mật, Chân Chì, Mào Trập ngã trái.
Lai 2 dòng máu Mỹ + Asil.
Trọng lượng : 2,5 kg
Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng.
 Vảy Tốt :Chân trái Câu Đầu Cựa.
Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa.
Bo đá:
Gà đá canh nạp chính xác.
Thế đá chân cao
Đòn đá cực mạnh.
Mỏ nhanh nhạy, đá lông liên hoàn cước khi vô gai.
Cựa đâm nghiệt, hiểm.
Giá bán: 5 triệu.
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Điều Mật, Chân Chì, Mào Trập ngã trái. Lai 2 dòng máu Mỹ + Asil. Trọng lượng : 2,5 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng.  Vảy Tốt :Chân trái Câu Đầu Cựa. Vảy H ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Điều Mật, Chân Chì, Mào Trập ngã trái. Lai 2 dòng máu Mỹ + Asil. Trọng lượng : 2,5 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng.  Vảy Tốt :Chân trái Câu Đầu Cựa. Vảy H ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Điều Mật, Chân Chì, Mào Trập ngã trái. Lai 2 dòng máu Mỹ + Asil. Trọng lượng : 2,5 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng.  Vảy Tốt :Chân trái Câu Đầu Cựa. Vảy H ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply