Điều Bông, Tre Mỹ F1

Regular Price: 3,000,000 VND

Sale Price : 3,000,000 VND

Gà Điều Bông, Chân Trắng,Mào Dâu.< Trên Lông Cánh Và Lông Đuôi Có Bông>.
Là gà Tre Mỹ F1, Đổ Tại V.Nam.
Trọng Lượng: 1kg 250gam.
Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp.
Chân Phải Có Vảy Cúc Bồn Dưới Cựa.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Nhiều Thế Khác Nhau: Canh Nạp, Tránh Né, Đá Nạp Tốc Độ Khi Thắng Thế.
Thế Đá Chân Cao.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Tránh Né Nhanh Nhạy.
Mỏ Nhạy Bén, Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai.
Đá Chà Trên Lưng Đối Thủ.
Cựa Đâm Nghiệt, Hiểm.
Giá Bán: 3.000.000 đ

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Điều Bông, Chân Trắng,Mào Dâu.< Trên Lông Cánh Và Lông Đuôi Có Bông>. Là gà Tre Mỹ F1, Đổ Tại V.Nam. Trọng Lượng: 1kg 250gam. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đ ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Điều Bông, Chân Trắng,Mào Dâu.< Trên Lông Cánh Và Lông Đuôi Có Bông>. Là gà Tre Mỹ F1, Đổ Tại V.Nam. Trọng Lượng: 1kg 250gam. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đ ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Điều Bông, Chân Trắng,Mào Dâu.< Trên Lông Cánh Và Lông Đuôi Có Bông>. Là gà Tre Mỹ F1, Đổ Tại V.Nam. Trọng Lượng: 1kg 250gam. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply