Chuối Vàng,Lai 3 Dòng Máu

Regular Price: 10,000,000 VND

Sale Price : 10,000,000 VND

Gà Chuối Vàng, Chân Xanh Cam,Mào Dâu.
Lai 3 Dòng Máu: Mỹ + Asil + Peru.
Trọng Lượng: 2,65 kg.
Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp.
Vảy Tốt: Chân Trái ĐóngVảy Cúc Bồn.
Chân Phải Đóng Vảy Song Cúc Ngay Cựa.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Canh, Chận Rất Chính Xác.
Thế Đá Chân Rất Cao.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai.
Cựa Đâm Nghiệt, Hiểm.
Giá Bán: 10.000.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Chuối Vàng, Chân Xanh Cam,Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ + Asil + Peru. Trọng Lượng: 2,65 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Tốt: Chân Trái ĐóngVảy Cúc Bồn. Chân P ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Vàng, Chân Xanh Cam,Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ + Asil + Peru. Trọng Lượng: 2,65 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Tốt: Chân Trái ĐóngVảy Cúc Bồn. Chân P ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Vàng, Chân Xanh Cam,Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ + Asil + Peru. Trọng Lượng: 2,65 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Tốt: Chân Trái ĐóngVảy Cúc Bồn. Chân P ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply