Chuối Đen, Tre lai Mỹ

Regular Price: 3,500,000 VND

Sale Price : 3,500,000 VND

Gà Chuối Đen, Chân Thao,Mào Trích.
Lai 50% Mỹ.
Trọng Lượng: 1,1 kg.
Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Canh, Nạp Rất Chuẩn Xác.
Thế Đá Chân Rất Cao.
Đá Nạp Tốc Độ Khi Thắng Thế Đối Phương.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Đá Chà Trên Lưng Đối Thủ.
Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai.
Cựa Đâm Nghiệt, Hiểm.
Nết Gà Đá Khôn,Bình Tĩnh.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Chuối Đen, Chân Thao,Mào Trích. Lai 50% Mỹ. Trọng Lượng: 1,1 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo Đá: Gà ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Đen, Chân Thao,Mào Trích. Lai 50% Mỹ. Trọng Lượng: 1,1 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo Đá: Gà ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Đen, Chân Thao,Mào Trích. Lai 50% Mỹ. Trọng Lượng: 1,1 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo Đá: Gà ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply