Chuối Trắng,Lai 3 Dòng Máu

Regular Price: 12,000,000 VND

Sale Price : 12,000,000 VND

Gà Chuối Trắng, Chân Xanh, 8 Móng Đen, 2 Cựa Trắng, Mào Dâu.
Lai 3 Dòng Máu:Mỹ+Asil+Peru.
Trọng Lượng: 3,2 kg.
Vảy Hàng Tiền Khô, Mỏng, Sạch.
Hai Hàng Trơn.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Canh Nạp, Tránh Né.
Thế Đá Chân Rất Cao.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Đá Lùa Tốc Độ Khi Thắng Thế.
Tránh Né Nhanh Nhạy.
Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai.
Đá Chà Trên Lưng Đối Thủ.
Cựa Đâm Nghiệt, Hiểm.
Nết Gà Đá Khôn, Nhạy Cựa.
Giá Bán: 12.000.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Chuối Trắng, Chân Xanh, 8 Móng Đen, 2 Cựa Trắng, Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu:Mỹ+Asil+Peru. Trọng Lượng: 3,2 kg. Vảy Hàng Tiền Khô, Mỏng, Sạch. Hai Hàng Trơn. Vảy H ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Trắng, Chân Xanh, 8 Móng Đen, 2 Cựa Trắng, Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu:Mỹ+Asil+Peru. Trọng Lượng: 3,2 kg. Vảy Hàng Tiền Khô, Mỏng, Sạch. Hai Hàng Trơn. Vảy H ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Trắng, Chân Xanh, 8 Móng Đen, 2 Cựa Trắng, Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu:Mỹ+Asil+Peru. Trọng Lượng: 3,2 kg. Vảy Hàng Tiền Khô, Mỏng, Sạch. Hai Hàng Trơn. Vảy H ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply