Chuối Trắng(Gà Nhập)

Regular Price: 8,000,000 VND

Sale Price : 8,000,000 VND

Gà Chuối trắng, chân trắng, mào lá cắt.
Lai 2 dòng máu: Mỹ + Asil.
Trọng lượng: 3,2 kg.
Là gà nhập từ Mỹ, khoảng 25 tháng tuổi.
Mã số chì chân : 918.
Đây là gà nọc của trại,nhập về cản mái. Nay vì có nhu cầu nhập thêm giống mới nên sẽ chia lại cho anh em có thiện chí với giá hữu nghị.
Bo đá:
Canh nạp, nạp tốc độ khi thắng thế.
Thế đá chân cao, đòn đá cực mạnh.
Mỏ nhạy bén, đá lông liên hoàn cước khi vô gai.
Giá bán: 8.000.000 đ

Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Chuối trắng, chân trắng, mào lá cắt. Lai 2 dòng máu: Mỹ + Asil. Trọng lượng: 3,2 kg. Là gà nhập từ Mỹ, khoảng 25 tháng tuổi. Mã số chì chân : 918. Đây là g ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối trắng, chân trắng, mào lá cắt. Lai 2 dòng máu: Mỹ + Asil. Trọng lượng: 3,2 kg. Là gà nhập từ Mỹ, khoảng 25 tháng tuổi. Mã số chì chân : 918. Đây là g ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối trắng, chân trắng, mào lá cắt. Lai 2 dòng máu: Mỹ + Asil. Trọng lượng: 3,2 kg. Là gà nhập từ Mỹ, khoảng 25 tháng tuổi. Mã số chì chân : 918. Đây là g ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply