Chuối Trắng, Mỹ lai Asil

Regular Price: 22,000,000 VND

Sale Price : 22,000,000 VND

Gà Chuối Trắng, Chân Trắng, Mào Trập( đã cắt)
Là gà nhập từ Texas, lai 2 dòng máu Mỹ + Asil.
Mã số chì chân: 193.
Trọng lượng: 2,4 kg
Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn.
Vảy Hậu tốt, cả 2 chân đều khai hậu.
Vảy Độ tốt, đều từ cựa lên đến gối.
Bo đá:
Gà đá canh nạp, dạt né.
Thế đá chân cao.
Đòn đá cực mạnh.
Đá nạp tốc độ khi thắng thế.
Tránh né nhanh nhạy, trả đòn chính xác.
Đá lông liên hoàn cước khi vô gai.
Đá chà trên lưng đối thủ.
Cựa đâm nghiệt, hiểm.
Nết gà đá khôn, bình tĩnh, đẳng cấp đá tiền lớn.
Giá bán: 22.000.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. DT: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Chuối Trắng, Chân Trắng, Mào Trập( đã cắt) Là gà nhập từ Texas, lai 2 dòng máu Mỹ + Asil. Mã số chì chân: 193. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏ ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Trắng, Chân Trắng, Mào Trập( đã cắt) Là gà nhập từ Texas, lai 2 dòng máu Mỹ + Asil. Mã số chì chân: 193. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏ ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Trắng, Chân Trắng, Mào Trập( đã cắt) Là gà nhập từ Texas, lai 2 dòng máu Mỹ + Asil. Mã số chì chân: 193. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply