Chuối Lửa, Mỹ lai Peru

Regular Price: 7,000,000 VND

Sale Price : 7,000,000 VND

Gà Chuối Lửa, Chân Xanh, Mào Trập.
Lai 50% Mỹ + 50% Peru.
Trọng Lượng: 2,65 kg
Vảy Hàng Tiền: Hai Chân Có Vảy Cúc Bồn Dưới Cựa.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Nạp Tốc Độ.
Thế Đá Chân Cao.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai.
Mỏ Nhanh, Nhạy Bén.
Đá Chà Trên Lưng Đối Thủ.
Cựa Đâm Nghiệt, Hiểm.
Giá Bán: 7.000.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Chuối Lửa, Chân Xanh, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,65 kg Vảy Hàng Tiền: Hai Chân Có Vảy Cúc Bồn Dưới Cựa. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. V ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Lửa, Chân Xanh, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,65 kg Vảy Hàng Tiền: Hai Chân Có Vảy Cúc Bồn Dưới Cựa. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. V ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Lửa, Chân Xanh, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,65 kg Vảy Hàng Tiền: Hai Chân Có Vảy Cúc Bồn Dưới Cựa. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. V ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply