Chuối Lửa, Mỹ lai Asil

Regular Price: 5,000,000 VND

Sale Price : 5,000,000 VND

Gà Chuối Lửa, Chân Xanh, Mào Trập Ngã Trái.
Lai 50% Mỹ + 50% Asil.
Trọng Lượng: 2,65 kg.
Vảy Hàng Tiền Mỏng, Loạn.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Nạp Tốc Độ.
Thế Đá Chân Tạc Ngang.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Tránh Né Nhanh Nhạy.
Mỏ Nhạy Bén.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Chuối Lửa, Chân Xanh, Mào Trập Ngã Trái. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,65 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đ ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Lửa, Chân Xanh, Mào Trập Ngã Trái. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,65 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đ ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Lửa, Chân Xanh, Mào Trập Ngã Trái. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,65 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply