Chuối, Galos lai Peru

Regular Price: 9,000,000 VND

Sale Price : 9,000,000 VND

Gà Chuối, Chân Xanh Cẩm Thạch, Mào Trập.
Gà Mẹ : Mỹ lai Peru
Gà Cha: Galos
Trọng lượng: 2,5 kg
Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn.
Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa.
Vảy Độ tốt, đều.
Gà đá canh chận, tránh né.
Thế đá chân cao.
Đòn đá cực mạnh.
Tránh né nhanh nhạy và trả đòn chính xác.
Vô gai đá lông liên hoàn cước.
Đá chà trên lưng đối thủ.
Cựa đâm nghiệt, hiểm.
Nết gà đá tinh khôn.

Giá bán: 9.000.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Chuối, Chân Xanh Cẩm Thạch, Mào Trập. Gà Mẹ : Mỹ lai Peru Gà Cha: Galos Trọng lượng: 2,5 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. V ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối, Chân Xanh Cẩm Thạch, Mào Trập. Gà Mẹ : Mỹ lai Peru Gà Cha: Galos Trọng lượng: 2,5 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. V ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối, Chân Xanh Cẩm Thạch, Mào Trập. Gà Mẹ : Mỹ lai Peru Gà Cha: Galos Trọng lượng: 2,5 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. V ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply