Chuối Đen, Mỹ lai Peru

Regular Price: 5,000,000 VND

Sale Price : 5,000,000 VND

Gà Chuối Đen, Chân Đen, Mào Lá < đã cắt>.
Lai 50% Mỹ + 50% Peru.
Trọng Lượng: 2,5 kg.
Vảy Hàng Tiền Sạch, Mỏng.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Canh,Nạp.
Thế Đá Chân Cao.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Đá Lông Liên Hoàn Cước Khi Vô Gai.
Cựa Đâm Nghiệt, Hiểm.
Giá bán: 5.000.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Chuối Đen, Chân Đen, Mào Lá < đã cắt>. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch, Mỏng. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đ ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Đen, Chân Đen, Mào Lá < đã cắt>. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch, Mỏng. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đ ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Đen, Chân Đen, Mào Lá < đã cắt>. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch, Mỏng. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply