Chuối Đen, Mỹ lai Asil

Regular Price: 2,000,000 VND

Sale Price : 2,000,000 VND

Gà Chuối Đen,Chân Điểm, Mào Dâu, Cựa Đen.
Là gà nòi đẻn, Mỹ lai Asil.
Trọng lượng: 1,2 kg
Vảy hàng Tiền đẹp, khô.
Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa.
Vảy Độ tốt, đều.
Bo đá:
Gà đá canh nạp chính xác.
Thế đá chân cao, đá tạc ngang.
Đá lông liên hoàn cước khi vô gai.
Cựa đâm hiểm ,nghiệt.
Đây là gà nòi đẻn, lai 2 dòng máu.
Khiếm khuyết: Vẹo lườn nhẹ.
Thành tích: Đã thắng 4 trận, trong đó 3 trận tiền lớn.
Thắng trận thứ 4 thì bị mù 1 mắt bên trái, nên được trại sử dụng làm gà nọc cản mái. Nay bán lại giá mềm cho anh em đã tin tưởng và có thiện chí.
Giá bán: 2.000.000 đ
Liên hệ Mr Lộc. Dt: 094 802 3838.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Chuối Đen,Chân Điểm, Mào Dâu, Cựa Đen. Là gà nòi đẻn, Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 1,2 kg Vảy hàng Tiền đẹp, khô. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ t ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Đen,Chân Điểm, Mào Dâu, Cựa Đen. Là gà nòi đẻn, Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 1,2 kg Vảy hàng Tiền đẹp, khô. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ t ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Đen,Chân Điểm, Mào Dâu, Cựa Đen. Là gà nòi đẻn, Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 1,2 kg Vảy hàng Tiền đẹp, khô. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ t ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply