Chuối Bông, Mỹ lai Peru

Regular Price: 5,000,000 VND

Sale Price : 5,000,000 VND

Gà Chuối Bông, Chân Thao, Mào Dâu.
Lai 50 % Mỹ + 50 % Peru.
Trọng Lượng: 2,3 kg.
Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp.
Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa.
Vảy Độ Tốt, Đều.
Bo Đá:
Gà Đá Nạp Tốc Độ.
Thế Đá Chân Rất Cao.
Đòn Đá Cực Mạnh.
Mỏ Nhạy Bén.
Đá Lông Liên Hoàn Cước.
Thường Cắn Diều Đối Thủ Rồi Đá Chà Vào Nách.

Related Products

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Chuối Bông, Chân Thao, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50 % Peru. Trọng Lượng: 2,3 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Bông, Chân Thao, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50 % Peru. Trọng Lượng: 2,3 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Bông, Chân Thao, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50 % Peru. Trọng Lượng: 2,3 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Leave a Reply