6. Gà Việt Lai Mỹ

 • Gà Úa,Lai Mỹ+Việt

  Gà Úa,Lai Mỹ+Việt

  Gà Úa,Chân Xanh, Cựa Trắng,Mào Trập. Lai 50% Mỹ+50%Việt. Trọng Lượng:2,7kg. Vảy Hàng Tiền Đẹp,Vảy Khô. Vảy Hậu Bền ,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ To,Đều,Rõ Ràn ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Cú,Chân Xanh.Lai Mỹ

  Cú,Chân Xanh.Lai Mỹ

  Gà Cú Lửa, Chân Xanh, 8 Móng Trắng,Mào Trập Lai 50% Mỹ + 50% Việt. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá N ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Gà Chuối Bông

  Gà Chuối Bông

  Gà Chuối Bông, Chân Trắng, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50 % Việt. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Sạch. Chân Vuông. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Que Bông,Lai Mỹ

  Que Bông,Lai Mỹ

  Chi Tiết: Gà Que Bông, Chân Thao,Cựa Đen, Mào Trích. Lai 50 % Mỹ + 50 % Việt. Trọng Lượng: 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Cán Vuông. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tố ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Chuối Vàng,Tre lai Mỹ

  Chuối Vàng,Tre lai Mỹ

  Gà Chuối Vàng, Chân Vàng,Mào Dâu. Lai 50% Mỹ+50% Việt. Trọng Lượng:1,2 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Cán Nhỏ,Cao. Vảy Hậu Bền. Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá N ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Cú Lửa,Chân Xanh. Lai Mỹ

  Cú Lửa,Chân Xanh. Lai Mỹ

  Gà Cú Lửa, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ. Trọng Lượng :2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Nạp Tốc Độ. Thế Đá C ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Điều Vàng

  Gà Điều Vàng

  Gà Điều Vàng, Chân Thao, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50 % Việt . Trọng Lượng : 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Sạch. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Canh,Nạ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Khét, Chân Trắng

  Gà Khét, Chân Trắng

  Gà Khét, Chân Trắng, Mào Trích Nhỏ Lai 50% Mỹ +50% Việt. Trọng Lượng:2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Canh Nạp Chí ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Chuối Bông,Chân Trắng

  Chuối Bông,Chân Trắng

  Chi Tiết: Gà Chuối Bông, Chân Trắng, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50 % Việt. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Sạch. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Khét

  Gà Khét

  Gà Khét, Chân Trắng, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50 % Việt. Trọng Lượng : 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Sạch. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt.> Bo Đá: Gà Đá Theo Lối C ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Xám Điều

  Gà Xám Điều

  Gà Xám Điều, Chân Thao, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50 % Việt. Trọng Lượng:2,4 kg Vảy Hàng Tiền Sạch. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Canh Nạp Chính Xác. ...

  3,000,000 VND

 • Khét Vàng, Việt lai Mỹ

  Khét Vàng, Việt lai Mỹ

  Gà Khét Vàng,Chân Thao,Mào Dâu. Lai 50%Mỹ+50% Việt thuần. Trọng Lượng: 3kg. Vảy hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt. B ...

  4,000,000 VND 4,000,000 VND