6. Gà Việt Lai Mỹ

 • Gà Vàng,Việt lai Mỹ.

  Gà Vàng,Việt lai Mỹ.

  Gà Vàng, Bông ẩn, chân trắng, 8 móng đen, mào trập ngã trái. Trọng lượng: 2,1 kg. Gà Việt lai máu Mỹ. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Hậu bền, qua khỏi c ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Việt

  Khét Vàng, Mỹ lai Việt

  Gà Khét Vàng, Chân Thao điểm xanh, mồng Trập. Lai 50 % Mỹ + 50 % Việt. Trọng lượng: 3,1 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn Vảy Hậu bền, qua khỏi ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Gà Ô Que, Tre Mỹ lai Việt

  Gà Ô Que, Tre Mỹ lai Việt

  Gà Ô Que, chân đen điểm, mào lá ( cắt) Lai 2 dòng máu: Việt lai Mỹ Trọng lượng 1 kg 180 gram Bo đá: Gà đá canh chận chính xác Thế đá chân cao Đòn đá cực mạn ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối Vàng, Tre Mỹ lai Việt

  Chuối Vàng, Tre Mỹ lai Việt

  Gà Chuối Vàng, Chân Thao, 8 Móng Trắng, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Việt. Trọng lượng: 1,25 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Vảy Tốt: Chân trái có vảy Khai V ...

  2,500,000 VND 2,500,000 VND

 • Gà Vàng, Win 1

  Gà Vàng, Win 1

  Gà Vàng, Chân Xanh,Mắt Trắng,Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Việt Thuần. Trọng Lượng: 2,4 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Chân Trái Có Vảy Xuyên Đao. Vảy Hậu Bền,Qua K ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Chuối Gấm,Win1

  Chuối Gấm,Win1

  Gà Chuối Gấm, Chân Thao,Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Việt Thuần Trọng Lượng: 2,4 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Sạch. Vảy Tốt: Chân Phải Đóng Vảy Liên Giáp Nội Ngay C ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Gà Khét, Việt lai Mỹ

  Gà Khét, Việt lai Mỹ

  Gà Khét, Chân Thao, Mào Trích Lai 50% Mỹ + 50% Việt. Trọng Lượng: 2,5 kg Vảy Hàng Tiền Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Canh,Nạp C ...

  4,000,000 VND 4,000,000 VND

 • Xám Điều,Việt Lai Mỹ

  Xám Điều,Việt Lai Mỹ

  Gà Xám Điều, Chân Thao, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50 % Việt. Trọng Lượng: 2,5 kg Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa Vảy Độ Tốt,Đều. Bo Đá: ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Gà Úa,Việt lai Mỹ

  Gà Úa,Việt lai Mỹ

  Gà Úa,Chân Xanh Cam,Mào Dâu. Trọng Lượng: 2,4 kg. Lai 50% Mỹ + 50% Việt. Bổn Gà Việt Đá Cựa Nghiệt. Vảy Hàng Tiền Khô, Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cự ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Điều,Chân Trắng. Việt Lai Mỹ ( Thắng 1 Trận, Thắng Ngay Trong Chân Thứ 4 )

  Điều,Chân Trắng. Việt Lai Mỹ ( Thắng 1 Trận, Thắng Ngay Trong Chân Thứ 4 )

  Gà Điều, Chân Trắng, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Việt Thuần. Trọng Lượng: 2,65 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ ...

  6,000,000 VND 6,000,000 VND

 • Xanh Que,Việt lai Mỹ

  Xanh Que,Việt lai Mỹ

  Gà Xanh Que,Chân Xanh,Cựa Trắng,8 Móng Đen, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ+50%Việt thuần. Trọng Lượng:2,7 kg Vảy hàng Tiền Khô,Mỏng. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: G ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối Bông,Lai Mỹ

  Chuối Bông,Lai Mỹ

  Gà Chuối Bông,Chân Xanh,Mào Trập. Lai 50 % Mỹ+50% Việt. Trọng Lượng:2,5 kg Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Nạp Tốc Độ, ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND