1. Gà tre mỹ

 • Gà Điều,Lai Mỹ 50 %

  Gà Điều,Lai Mỹ 50 %

  Chi tiết: Gà Điều, Chân Thao,Mào Lá Lai 50 % Mỹ. Trọng Lượng : 8 Lạng. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Canh, Chận. Đá N ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Gà Điều,Lai 50 % Mỹ

  Gà Điều,Lai 50 % Mỹ

  Chi tiết: Gà Điều, Chân Thao, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ. Trọng Lượng : 1 kg Vảy Hàng Tiền Loạn. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền. Bo Đá: Gà Đá Canh Nạp Chính Xác Thế ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Chuối lửa,Lai Mỹ

  Gà Chuối lửa,Lai Mỹ

  Chi tiết: Gà Chuối Lửa, Chân Thao, 8 Móng Đen, Mào Trập< đã cắt> Lai 50 % Mỹ. Trọng Lượng : 9 Lạng Vảy Hàng Tiền Mỏng, Sạch. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ T ...

  2,000,000 VND 2,000,000 VND

 • Điều Vàng,Lai Mỹ + Peru

  Điều Vàng,Lai Mỹ + Peru

  Chi tiết: Gà Điều Vàng, Chân Thao,Mào Trập Lai 50% Mỹ + 50 % Peru. Trọng Lượng: 2,3 kg. Vảy Hàng Tiền Loạn. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Nạp Tốc ...

  15,000,000 VND 15,000,000 VND

 • Xám Vàng, Tre Mỹ Rặc

  Xám Vàng, Tre Mỹ Rặc

  Chi tiết: Gà Xám Vàng, Chân Xanh Cam, Mào Trập < Đã Cắt > Là Gà Tre Mỹ Rặc. Trọng Lượng : 1,3 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng. Chân Trái Loạn, Chân Phải Sạch. Vả ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối Lửa,Tre Lai Mỹ

  Chuối Lửa,Tre Lai Mỹ

  Gà Chuối Lửa,Chân Xanh,Mào Dâu. Lai 50% Mỹ+50% Tre Việt. Trọng Lượng: 1,1 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Nạp Tốc Đ ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Gà Que,Tre Lai Mỹ

  Gà Que,Tre Lai Mỹ

  Gà Que,Chân Thao,Mào Dâu. Lai Mỹ 50%. Trọng Lượng:1,1 kg. Vảy hàng Tiền Mỏng,Sạch. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Canh,Chận. Tránh Né Rồi Đá Trả ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Ó Vàng,Tre Lai Mỹ

  Ó Vàng,Tre Lai Mỹ

  Gà Ó Vàng,Chân Trắng,Mào Dâu. Lai 50% Mỹ. Trọng Lượng: 1,2 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Nạp Tốc Độ, Thế Đá Ca ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND