1. Gà tre mỹ

 • Xanh Điều, Tre Mỹ lai Asil

  Xanh Điều, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 2 dòng máu Mỹ và Asil. Trọng lượng: 8 lạng. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Vàng,Tre Lai Mỹ

  Gà Vàng,Tre Lai Mỹ

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Lá (đã cắt). Lai 50% Mỹ + 50% Tre Việt. Trọng lượng: 1kg 50 gram. Vảy hàng Tiền mỏng, sạch, đẹp. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi c ...

  2,500,000 VND 2,500,000 VND

 • Chuối Lửa,Tre Mỹ_Asil

  Chuối Lửa,Tre Mỹ_Asil

  Gà Chuối Lửa, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 1,1kg 70 gam. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Vàng,Tre Mỹ_Asil

  Gà Vàng,Tre Mỹ_Asil

  Gà Vàng, Chân Vàng Thao, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 1 kg 50 gam. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Chân Trái Có Vảy Cúc Bồn Dưới Cựa. Vảy Hậu B ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Chuối Vàng,Tre Mỹ_Asil

  Chuối Vàng,Tre Mỹ_Asil

  Gà Chuối Vàng, Chân Vàng Thao, 8 Móng Đen, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 1,1 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Chân Trái Có Vảy Cúc Bồn Ngay Cựa ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Điều Bông, Tre Mỹ F1

  Điều Bông, Tre Mỹ F1

  Gà Điều Bông, Chân Trắng,Mào Dâu.< Trên Lông Cánh Và Lông Đuôi Có Bông>. Là gà Tre Mỹ F1, Đổ Tại V.Nam. Trọng Lượng: 1kg 250gam. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đ ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Gà Điều, Tre Mỹ F1

  Gà Điều, Tre Mỹ F1

  Gà Điều, Chân Thao,8 Móng Đen, Mào Lá. Là gà Tre Mỹ F1, Đổ Tại V.Nam. Trọng Lượng: 1 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Tốt: Chân Phải Có Vảy Liên Giáp ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Chuối Bông, Tre Mỹ Rặc

  Chuối Bông, Tre Mỹ Rặc

  Gà Chuối Bông, Chân Chì, Mào Lá . Là Gà Tre Mỹ F 1. Trọng Lượng: 1 kg 50 gam. Vảy Hàng Tiền Sạch, Mỏng. Chân Trái Có Vảy Cúc Bồn Ngay Cựa. Vảy Hậu Bền, Qua Kh ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Chuối Lửa, Tre Mỹ Rặc

  Chuối Lửa, Tre Mỹ Rặc

  Gà Chuối Lửa, Chân Xanh, Mào Lá . Là Gà Tre Mỹ F 1. Trọng Lượng: 1 kg 20 gam. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Que Nghệ,Tre Mỹ+Peru

  Que Nghệ,Tre Mỹ+Peru

  Gà Que Nghệ, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai Tre Mỹ+ Peru+ Việt. Trọng Lượng: 1,5 kg. Vảy Hàng Tiền: 3 Hàng Vảy Loạn. Cựa Chùm < Mỗi Chân Có 2 Cựa>. Vảy Hậu Bền, Qua Kh ...

  1,500,000 VND 1,500,000 VND

 • Gà Điều, Tre Mỹ

  Gà Điều, Tre Mỹ

  Gà Điều Đỏ, Chân Trắng, Mào Dâu. Trọng Lượng: 1 kg. Là Gà Tre Mỹ Rặc, Đổ Tại V.Nam. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Cực Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. V ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Chuối Lửa, Tre lai Mỹ

  Chuối Lửa, Tre lai Mỹ

  Gà Chuối Lửa, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ. Trọng Lượng: 1,1 kg. Bo Đá: Gà Đá Canh,Nạp Chính Xác. Thế Đá Chân Cao. Đòn Đá Cực Mạnh. Đá Lông Liên Hoàn Cướ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND