1. Gà tre mỹ

 • Chuối Đen, Tre Hatch lai Peru

  Chuối Đen, Tre Hatch lai Peru

  Gà Chuối Đen, Ức Bông, Chân Xanh Đen, Mồng Lá. Tre Hatch lai Peru. Trọng lượng: 850 gram. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ. Thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. Mỏ nh ...

  2,500,000 VND 2,500,000 VND

 • Xanh Que, Hatch lai Peru

  Xanh Que, Hatch lai Peru

  Gà Xanh Que, Chân Xanh, Mào Trập ngã trái. Dòng gà: Hatch lai Peru. Trọng lượng: 1 kg 50 gram. Bo đá: Canh nạp, đá chận. Thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. Mỏ nhạ ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Gà Vàng, Tre lai 3 dòng máu

  Gà Vàng, Tre lai 3 dòng máu

  Gà Vàng,Chân Xanh,Mồng Trập ngã trái. Tre lai 3 dòng máu Gà Cha: Hatch lai Asil Gà Mẹ: Việt lai Mỹ. Trọng lượng: 980 gram, nuôi đá có khả năng đạt 1kg. Vảy hàng Ti ...

  4,000,000 VND 4,000,000 VND

 • Khét Vàng. Tre Asil lai Mỹ

  Khét Vàng. Tre Asil lai Mỹ

  Gà Khét Vàng, Chân Xanh Cẩm Thạch,Mào Dâu. Tre Asil lai máu Mỹ. Trọng lượng: 9,5 lạng. Gà hơi thừa mỡ,nuôi đá có lẽ còn 9,2 lạng. Bo đá: Gà đá canh nạp, dạt ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Vàng. Hatch lai Peru.

  Gà Vàng. Hatch lai Peru.

  Gà Vàng, Chân Xanh Chì, Mào Dâu. Tre Mỹ lai Peru. Trọng lượng: 8 lạng,nuôi đá có khả năng đạt 8,5 lạng. Bo đá: Gà đá canh nạp, dạt né. Thế đá chân cao. Đòn ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Vàng. Hatch lai Peru

  Gà Vàng. Hatch lai Peru

  Gà Vàng ,Chân Xanh Đen, Mào Dâu. Tre Mỹ lai Peru. Trọng lượng: 9 lạng. Bo đá: Gà đá canh nạp, dạt né. Thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. Tránh né nhanh nhạy v ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Điều Vàng,Tre Hatch lai Asil

  Điều Vàng,Tre Hatch lai Asil

  Gà Điều Vàng, Chân Thao, Mào Trập. Tre Hatch lai Asil. Trọng lượng: 8,5 lạng, nuôi đá có thể đạt 9 lạng. Bo đá: Gà đá canh chận chính xác. Thế đá chân cao. Đ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Vàng, Tre Hatch lai Asil

  Gà Vàng, Tre Hatch lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Lá cắt. Tre Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 1 kg 170 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế đá chân cao. Đá nạp lùa tốc độ khi thắng thế ...

  4,000,000 VND 4,000,000 VND

 • Gà Vàng, Tre Asil

  Gà Vàng, Tre Asil

  Gà Vàng, Chân Trắng, Mào Dâu. Tre Asil lai máu Mỹ. Trọng lượng: 1,1 kg Bo đá: Gà đá canh nạp, dạt né. Thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. Đá nạp tốc độ khi ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Xanh Que. Tre Hatch lai Asil

  Xanh Que. Tre Hatch lai Asil

  Gà Xanh Que, Chân Điểm, 8 móng trắng, cặp cựa đen. Cán có sóng vuông, đẹp. Tre Hatch lai Asil. Trọng lượng: 9,8 lạng. Nuôi đá có thể đạt 1 kg. Bo đá: Gà đá can ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Khét,Tre Asil lai Mỹ

  Gà Khét,Tre Asil lai Mỹ

  Gà Khét ,chân thao, 8 móng đen, mào trập (cắt). Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Tốt: Chân phải có vảy Khai Vương đóng ngang chậu. Vảy Hậu tốt, bền. Bo đ ...

  4,000,000 VND 4,000,000 VND

 • Que Nghệ, Hatch lai Peru

  Que Nghệ, Hatch lai Peru

  Gà Que Nghệ, chân đen, mào dâu. Hatch lai Peru. Trọng lượng: 9,5 lạng. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Chân trái có Liên Giáp Nội ngay cựa. Vảy Hậu bền, qua khỏ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND