1. Gà tre mỹ

 • Que, win 1

  Que, win 1

  Gà Que, Chân Xanh Đen, Mồng Trập. Dòng gà: Tre Mỹ lai Peru . Trọng lượng: 1 kg 150 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp, tránh né. Thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. Nạp ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối Trắng, Win 1

  Chuối Trắng, Win 1

  Gà Chuối Trắng, Chân Thao,Mồng Trập (cắt). Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng: 1 kg 50 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế đá chân cao,đá tạc ngang . ...

  4,000,000 VND 4,000,000 VND

 • Ó Khét , Win 3

  Ó Khét , Win 3

  Gà Ó Khét Mã Lại, Chân Xanh, Mồng Lá cắt. Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng : 1 kg 50 gram. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ từ nạp đến gai. Thế đá chân cao. Đ ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Bướm, Win 1

  Bướm, Win 1

  Gà Bướm, Chân Thao, Mồng Dâu. Dòng gà: Tre Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 1 kg 170 gram. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ từ nạp đến gai. Thế đá chân cao. Đòn đá cực m ...

  4,000,000 VND 4,000,000 VND

 • Khét Chuối,Tre Asil lai Mỹ

  Khét Chuối,Tre Asil lai Mỹ

  Gà Khét Chuối, chân thao lọc, mồng dâu. Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng: 1 kg 30 gram, nuôi đá có khả năng đạt 1 kg 50 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Vàng, Tre Asil lai Mỹ

  Vàng, Tre Asil lai Mỹ

  Gà Vàng, Chân Trắng, Mồng Dâu. Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng: 1 kg 230 gram, nuôi đá có khả năng đạt 1 kg 250 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp rất chuẩn. Thế ...

  2,500,000 VND 2,500,000 VND

 • Xanh Que, Tre Peru lai Mỹ

  Xanh Que, Tre Peru lai Mỹ

  Gà Xanh Que, Chân Xanh Đen, Mồng Trập ngã trái. Dòng gà: Tre Peru lai Mỹ. Trọng lượng: 1 kg 50 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp, dạt né Thế đá chân cao Đòn đá cực m ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Khét, Tre Asil lai Mỹ

  Khét, Tre Asil lai Mỹ

  Khét, Tre Asil lai Mỹ. Giá: 3.000.000 đ Chi tiết: Gà Khét, Chân Xanh Thao, Mồng Dâu. Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng : 1 kg 100 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp chính x ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Khét, Tre Asil lai Mỹ

  Khét, Tre Asil lai Mỹ

  Gà Khét, Chân Xanh, Mồng Trập ngã trái. Dòng gà: Trer Asil lai Mỹ Trọng lượng: 930 gram. Nuôi đến lúc đá có khả năng đạt 950 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp chính x ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Điều, Tre Mỹ lai Asil, Win 2

  Gà Điều, Tre Mỹ lai Asil, Win 2

  Gà Điều, Chân Thao,Mồng Dâu. Dòng gà: Tre Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 1 kg 200 gram. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ cực nhanh từ nạp đến gai. Thế đá chân cao. Đòn ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Cú Bướm, Tre Asil lai Mỹ

  Cú Bướm, Tre Asil lai Mỹ

  Gà Cú Bướm, Chân Xanh, Mồng Dâu. Dòng gà : Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng: 950 gram, nuôi đến lúc đá có khả năng đạt 1 kg. Bo đá: Gà đá canh nạp, tránh né. Thế ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Chuối lửa, Tre Mỹ lai Asil

  Chuối lửa, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Lửa,Chân Thao,Mồng Dâu. Dòng gà: Tre Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 1 kg 130 gram. Gà còn hơi mập, nuôi đá có khả năng đạt 1 kg 1. Bo đá: Gà đá canh nạp ch ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND