2. Gà nòi Mỹ

 • Điều Bông,Mỹ Rặc

  Điều Bông,Mỹ Rặc

  Chi tiết: Gà Điều Bông, Chân Xanh Cam, Mào Trập > Đã cắt> Là Gà Nòi Mỹ Rặc. Trọng Lượng: 2 kg Gà Khoảng 9 tháng tuổi, Nuôi Đến Lúc Đá Khoảng 2,2 _ 2,3 k ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Vàng, Mỹ Rặc

  Gà Vàng, Mỹ Rặc

  Chi tiết: Gà Vàng,Chân Thao, Mào Dâu Là Gà Mỹ Rặc. Trọng Lượng : 2 kg. Gà Khoảng 9 tháng tuổi, nuôi đến lúc đá khoảng 2,2 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch. Chân Phải c ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Mỹ 100 %

  Gà Mỹ 100 %

  Chi tiết: Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Cựa Trắng, Mào Trập < Đã Cắt> Là Gà Mỹ Thuần Chủng F1. Trọng lượng: 2,2 kg Vảy Hàng Tiền Loạn. Vảy Hậu Tốt, Vảy ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Chuối Lửa, Gà Nòi Mỹ

  Chuối Lửa, Gà Nòi Mỹ

  Gà Chuối Lửa,Chân Xanh,Mào Trập. Là Gà Mỹ F1 Trọng Lượng: 2,3 kg, Nuôi Đá Khoảng 2,4 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Đ ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND