2. Gà nòi Mỹ

 • Điều Đỏ, Mỹ F1

  Điều Đỏ, Mỹ F1

  Gà Điều Đỏ, Chân Trắng, Mào Trập. Là Gà Mỹ F1, Đổ Tại V.Nam. Đã Sửa Lông Đuôi 2 Lần Nhưng Vẫn Không Hạ Thấp Được Độ Ben. Nay Bán Giá Mềm Cho Anh Em Mu ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Xanh Điều,Mỹ F1,Win 1

  Xanh Điều,Mỹ F1,Win 1

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Trập ( Đã Cắt ). Là gà Mỹ F1, Đổ Tại V.Nam. Trọng Lượng: 2,7 kg. Vảy Hàng Tiền Khô, Sạch. Cả 2 Chân Đều Đóng Vảy Tam Tài. Vả ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Điều Đỏ,Mỹ_F1

  Điều Đỏ,Mỹ_F1

  Gà Điều Đỏ,Chân Trắng,Mào Trập. Là gà Mỹ F1, Đổ Tại V.Nam. Trọng Lượng: 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ T ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Gà Vàng, Mỹ F1

  Gà Vàng, Mỹ F1

  Clip Xổ Gà Vàng Mỹ F1 Gà Vàng, Chân Vàng Phèn, Mào Trập. Là Gà Mỹ F1, Đổ Tại V.Nam. Trọng Lượng: 2,2 kg. Vảy Hàng Tiền Loạn, Chân Phèn, Cán Nhỏ , Mỏ Gà Hơi ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Điều Đỏ, Mỹ F1

  Điều Đỏ, Mỹ F1

  Gà Điều Đỏ, Chân Trắng, Mào Trập. Là Gà Mỹ F1, Đổ Tại V.Nam. Trọng Lượng: 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi C ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Điều Vàng, Mỹ F1

  Điều Vàng, Mỹ F1

  Gà Điều Vàng, Chân Thao Lọc, Mào Lá< cắt>. Là Gà Mỹ F1, Đổ Tại V.Nam. Trọng Lượng: 2,8 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Xanh Điều, Mỹ_ F 1

  Xanh Điều, Mỹ_ F 1

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh,Mào Lá . Là Gà Mỹ F 1, Gà Bố Mẹ Nhập,Đổ Tại V.Nam. Trọng Lượng: 2,2 kg. Tuổi: Khoảng 9 Tháng Tuổi. Vảy Hàng Tiền : Chân Khô,Vảy Lo ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Gà Khét, Mỹ F 1

  Gà Khét, Mỹ F 1

  Gà Khét, Chân Xanh Thao Cam, Mào Trập. Trọng Lượng: 2,65 kg. Là Gà Mỹ F 1, Bố Mẹ Nhập,Đổ Tại V.Nam. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Sạch,Đẹp. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cự ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Xám Chuối,Mỹ F 1

  Xám Chuối,Mỹ F 1

  Gà Xám Chuối, Chân Trắng,Mào Trập< đã cắt>. Là Gà Mỹ F 1, Đổ Giống Tại V.Nam. Trọng Lượng: 2,6 kg. Khoảng 7 Tháng Tuổi. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Loạn. Vảy Hậu ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Khét,Mỹ F 1

  Khét,Mỹ F 1

  Gà Khét Vàng, Chân Thao, 8 Móng Đen,Mào Lá . Trọng Lượng: 2,45 kg. Là Gà Mỹ F 1 < Gà Bố Mẹ Nhập,Đổ Tại VN>. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Đẹp. Vảy Tốt: Chân Phải Đ ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Gà Điều,Nhập (850 USD)

  Gà Điều,Nhập (850 USD)

  Gà Điều Đỏ, Chân Trắng, Mào Trập. Trọng Lượng: 2,45 kg. Là Gà Mỹ Nhập, Dòng Kelso. Khoảng 11 Tháng Tuổi. Vảy Hàng Tiền Loạn, Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền,Qua K ...

  17,870,000 VND 17,870,000 VND

 • Gà Điều, Mỹ Rặc

  Gà Điều, Mỹ Rặc

  Gà Điều, Chân Trắng, Mào Lá <đã cắt> Là Gà Nòi Mỹ Rặc. Trọng Lượng : 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Sạch. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Th ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND