9. Gà nhập

 • Xanh Điều, Hatch, Win 2

  Xanh Điều, Hatch, Win 2

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh Chì, Mào Lá cắt. Là gà Mỹ nhập khẩu, dòng Hatch. Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Cán có sóng vuông, hai hàng trơn. ...

  19,000,000 VND 19,000,000 VND

 • Xanh Điều, Hatch

  Xanh Điều, Hatch

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Cựa Trắng, Mào Lá cắt. Là gà Mỹ nhập khẩu, dòng Hatch. Trọng lượng: 2,35 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu ...

  16,000,000 VND 16,000,000 VND