9. Gà nhập

 • Chuối Trắng, Mỹ lai Asil

  Chuối Trắng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Trắng, Chân Trắng, Mào Trập( đã cắt) Là gà nhập từ Texas, lai 2 dòng máu Mỹ + Asil. Mã số chì chân: 193. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏ ...

  22,000,000 VND 22,000,000 VND

 • Xanh Điều,Mỹ lai Peru,Gà Nhập

  Xanh Điều,Mỹ lai Peru,Gà Nhập

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh Chì,Mào Trập. Lai 2 dòng máu: Mỹ + Peru Trọng lượng: 2,6 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, ...

  15,000,000 VND 15,000,000 VND

 • Gà Điều, Asil lai Mỹ

  Gà Điều, Asil lai Mỹ

  Gà Điều, Asil lai Mỹ. Giá: 12.000.000 đ Chi tiết: Gà Điều, Chân Thao Điểm, 8 Móng Đen, Mào Dâu. Lai 2 dòng máu: Asil lai Mỹ. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đ ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Xanh Điều, Asil lai Peru

  Xanh Điều, Asil lai Peru

  Xanh Điều, Peru lai Asil. Giá: 9.000.000 đ Chi tiết: Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 2 dòng máu: Peru lai Asil. Trọng lượng: 3 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn. ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Xanh Điều, Hatch, Win 1

  Xanh Điều, Hatch, Win 1

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh Chì, Mồng Trập( đã cắt). Là gà nhập từ Mỹ, dòng Hatch. Trọng lượng: 2,3 kg Vảy hàng Tiền cực đẹp, vảy sạch, mỏng. Hai hàng trơn. C ...

  19,000,000 VND 19,000,000 VND

 • Điều Bông, Hatch

  Điều Bông, Hatch

  Gà Điều Bông, Chân Xanh, Mào Trập. Là gà Mỹ thế hệ F1, dòng Hatch. Trọng lượng: 1,7 kg. Vảy hàng Tiền : Vảy Khô, Loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Gà Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Trập. Lai 2 dòng máu: Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,4 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Điều Đỏ, Albany Pure

  Điều Đỏ, Albany Pure

  Gà Điều Đỏ, chân Trắng, Mào Trập ( đã cắt). Là gà dòng Albany Pure. Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy ...

  38,000,000 VND 38,000,000 VND

 • Điều Vàng, Albany Pure

  Điều Vàng, Albany Pure

  Gà Điều Vàng, Chân Vàng Thao, Mào Trập ( đã cắt). Là gà dòng Albany Pure. Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng , loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. V ...

  32,000,000 VND 32,000,000 VND

 • Ó Vàng, Hatch lai Peru

  Ó Vàng, Hatch lai Peru

  Gà Ó Vàng, chân Chì, Mào Lá ( đã cắt). Lai 2 dòng máu: Hatch lai Peru. Trọng lượng: 2,3 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Đ ...

  19,000,000 VND 19,000,000 VND

 • Xanh Que, Asil lai Hatch

  Xanh Que, Asil lai Hatch

  Gà Xanh Que, Chân Điểm, 2 cựa đen, mào trập( đã cắt). Lai 2 dòng máu: Asil lai Hatch. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu ...

  16,000,000 VND 16,000,000 VND

 • Xanh Que,Asil lai Hatch,Win1

  Xanh Que,Asil lai Hatch,Win1

  Gà Xanh Que, chân Xanh,Mào Trập (đã cắt). Lai dòng Hatch + Asil. Trọng lượng: 2,45 kg. Vảy hàng Tiền : Chân Khô Vảy Loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ t ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND