5. Gà lai Mỹ + Phi

  • Xanh Que,Lai Mỹ + Phi

    Xanh Que,Lai Mỹ + Phi

    Chi tiết: Gà Xanh Que, Chân Xanh Điểm, Cựa Đen, Mào Lá Lai 50 % Mỹ + 50 % Phi. Trọng lượng: 2,6 kg Vảy Hàng Tiền Sạch. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền. Bo Đá: Gà Đ ...

    7,000,000 VND 7,000,000 VND