3. Gà lai Mỹ + Peru

 • Chuối Gấm Lai Peru + Mỹ

  Chuối Gấm Lai Peru + Mỹ

  Gà Chuối Gấm, Chân Thao, 8 Móng Đen,Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50 % Peru. Trọng Lượng :2,7 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Sạch. Cán Vuông. Vảy Hậu Bền. Vảy Độ Tốt. Bo Đá ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Gà Điều,Lai Mỹ + Peru

  Gà Điều,Lai Mỹ + Peru

  Chi tiết: Gà Điều, Chân Thao, 8 Móng Điểm, Mào Trập. Lai 50 % Mỹ + 50 % Peru. Trọng Lượng: 2,4 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền Bo Đá: G ...

  15,000,000 VND 15,000,000 VND