3. Gà lai Mỹ + Peru

 • Xanh Điều, Peru lai Mỹ

  Xanh Điều, Peru lai Mỹ

  Gà Xanh Điều,Chân Xanh, Cựa Trắng, 8 Móng Đen, Mào Lá. Trọng Lượng: 2,7 kg. Lai 50% Peru + 50% Mỹ. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Đ ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Xanh Điều, Mỹ lai Peru

  Xanh Điều, Mỹ lai Peru

  Gà Xanh Điều,Chân Xanh,Mào Trập. Trọng Lượng: 3 kg. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Vảy Hàng Tiền Khô, Loạn. Vảy Hậu Bền, Cả 2 Chân Đều Khai Hậu. Vảy Độ Tốt,Đều. ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Xanh Điều, Peru lai Mỹ

  Xanh Điều, Peru lai Mỹ

  Gà Xanh Điều,Chân Xanh,Mào Dâu To. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,8 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch, Mỏng. Cả 2 Chân Đóng Cặp Cựa Trắng Và Ngón Ngọ Màu Trắng: B ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Chuối Trắng, Peru lai Mỹ

  Chuối Trắng, Peru lai Mỹ

  Gà Chuối Trắng, Chân Xanh, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,7 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo Đ ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Chuối Đen, Peru lai Mỹ

  Chuối Đen, Peru lai Mỹ

  Gà Chuối Đen, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,7 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo Đá: G ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Gà Vàng,Lai Peru + Mỹ

  Gà Vàng,Lai Peru + Mỹ

  Gà Vàng, Chân Điểm, Mào Lá. Lai 75 % Peru + 25 % Mỹ. Trọng Lượng : 3 kg. Vảy Hàng Tiền: 3 Hàng Vảy Loạn. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Canh,Nạp Ch ...

  15,000,000 VND 15,000,000 VND

 • Gà Điều,lai Mỹ+Peru

  Gà Điều,lai Mỹ+Peru

  Gà Điều Đỏ,Chân Trắng,Mào Trập. Lai 50% Mỹ+50%Peru. Trọng Lượng:2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ To,Rõ Ràng. Bo Đá: Gà ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Gà Điều,Lai Peru+Mỹ

  Gà Điều,Lai Peru+Mỹ

  Gà Điều, Chân Xanh Cẩm Thạch,Mào Trập. Lai 50% Peru+50% Mỹ. Trọng Lượng: 2,4 kg Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền. Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Nạp Tốc ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Gà Điều,Lai Peru+Mỹ

  Gà Điều,Lai Peru+Mỹ

  Gà Điều,Chân Trắng, Mào Trập. Lai 50% Peru+50% Mỹ. Trọng Lượng:2,45 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền. Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Nạp Tốc Độ, Ch ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Gà Điều,Lai Peru+Mỹ

  Gà Điều,Lai Peru+Mỹ

  Gà Điều, Chân Thao Lọc,Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng:2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền. Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Nạp Tốc Độ ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Gà Vàng.Lai Peru+Mỹ

  Gà Vàng.Lai Peru+Mỹ

  Gà Vàng,Chân Xanh,Cựa Trắng,Mào Dâu. Lai 50% Peru+50% Mỹ. Trọng Lượng:2,7 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Khô, Đẹp. Vảy Tốt: Chân Phải Có Vảy Cúc Bồn Ngay Cựa. Vảy ...

  15,000,000 VND 15,000,000 VND

 • Gà Chuối, Lai Mỹ + Peru

  Gà Chuối, Lai Mỹ + Peru

  Chi tiết: Gà Chuối, Chân Xanh, Mào Trập Lai 50 % Mỹ + 50 % Peru. Trọng Lượng: 2,45 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Độ Tốt. Vảy Hậu Bền, Tốt < Cả 2 Chân ...

  15,000,000 VND 15,000,000 VND