3. Gà lai Mỹ + Peru

 • Xanh Que, Peru lai Mỹ

  Xanh Que, Peru lai Mỹ

  Xanh Que, Peru lai Mỹ. Giá: 7.000.000 đ Chi Tiết: Gà Xanh Que, Chân Xanh Đen,Điểm. Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,3 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy H ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Ó Chuối,Bông. Mỹ lai Peru

  Ó Chuối,Bông. Mỹ lai Peru

  Gà Ó Chuối,Bông. Chân Xanh, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đ ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Chuối Bông, Mỹ lai Peru

  Chuối Bông, Mỹ lai Peru

  Gà Chuối Bông, Chân Thao, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50 % Peru. Trọng Lượng: 2,3 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối Đen, Mỹ lai Peru

  Chuối Đen, Mỹ lai Peru

  Gà Chuối Đen, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,7 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo Đá: G ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Chuối Bông, Mỹ lai Peru

  Chuối Bông, Mỹ lai Peru

  Gà Chuối Bông, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,65 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo Đá: ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Xanh Điều, Peru lai Mỹ

  Xanh Điều, Peru lai Mỹ

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Dâu Lớn. Lai 50 % Peru + 50% Mỹ. Trọng Lượng: 2,8 kg. Vảy Hàng Tiền: Chân Khô Vảy Loạn. Vảy Tốt: Cả Hai Chân Đều Đóng Vảy Bạch ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Xanh Que, Mỹ lai Peru

  Xanh Que, Mỹ lai Peru

  Xanh Que, Mỹ lai Peru. Giá: 7.000.000 đ Chi Tiết: Gà Xanh Que, Chân Xanh Đen, 8 Móng Trắng, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,3 kg. Vảy Hàng Tiền Khô,Sạch. ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Xanh Điều, Mỹ lai Peru

  Xanh Điều, Mỹ lai Peru

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,7 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Khô. Vảy Đẹp,Hai Chân Trường Thành Từ Gối Xuống Đến Cự ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Xanh Điều,Mỹ lai Peru

  Xanh Điều,Mỹ lai Peru

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Điều Đỏ,Mỹ lai Peru

  Điều Đỏ,Mỹ lai Peru

  Gà Điều Đỏ,Chân Xanh, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,8 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Điều Vàng,Mỹ lai Peru

  Điều Vàng,Mỹ lai Peru

  Gà Điều Vàng, Chân Vàng Thao,Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,7 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đ ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Xanh Điều, Peru lai Mỹ

  Xanh Điều, Peru lai Mỹ

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh,Mào Dâu. Trọng Lượng: 2,4 kg. Lai 50% Peru + 50% Mỹ. Vảy Hàng Tiền: Chân Khô Vảy Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND