3. Gà lai Mỹ + Peru

 • Chuối,Tre Mỹ lai Peru.

  Chuối,Tre Mỹ lai Peru.

  Gà Chuối Lửa, Chân Chì, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng lượng: 1 kg 50 gam. Vảy hàng Tiền sạch,mỏng,đẹp. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, đề ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối,Tre Mỹ lai Peru

  Chuối,Tre Mỹ lai Peru

  Chuối Lửa, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng lượng: 9 Lạng. Vảy hàng Tiền sạch, mỏng, đẹp. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, đều. Bo ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Gà Vàng, Mỹ lai Peru

  Gà Vàng, Mỹ lai Peru

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Lá Cắt, 2 Ngón Thới Đen, Cặp Cựa Đen. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền: Chân Khô, Vảy Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Kh ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Xanh Điều,Mỹ lai Peru

  Xanh Điều,Mỹ lai Peru

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,4 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Gà Vàng,Mỹ lai Peru

  Gà Vàng,Mỹ lai Peru

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,9 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Tốt: Chân Trái Có Vảy Cúc Bồn Dưới Cựa 1 Vảy. Vảy ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Chuối Lửa, Mỹ lai Peru

  Chuối Lửa, Mỹ lai Peru

  Gà Chuối Lửa, Chân Xanh, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,65 kg Vảy Hàng Tiền: Hai Chân Có Vảy Cúc Bồn Dưới Cựa. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. V ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Chuối Đen, Mỹ lai Peru

  Chuối Đen, Mỹ lai Peru

  Gà Chuối Đen, Chân Đen, Mào Lá < đã cắt>. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch, Mỏng. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đ ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối Đen, Mỹ lai Peru

  Chuối Đen, Mỹ lai Peru

  Gà Chuối Đen, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo Đá: G ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Chuối Bông, Mỹ lai Peru, Win 1

  Chuối Bông, Mỹ lai Peru, Win 1

  Gà Chuối Bông, Chân Thao Lọc, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,35 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đ ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Xanh Que,Mỹ lai Peru

  Xanh Que,Mỹ lai Peru

  Xanh Que,Mỹ lai Peru. Giá: 12.000.000 đ Chi Tiết: Gà Xanh Que, Chân Xanh Đen, Mào Lá. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,65 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Hậ ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Xanh Điều, Mỹ lai Peru

  Xanh Điều, Mỹ lai Peru

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,7 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Xanh Điều, Mỹ lai Peru

  Xanh Điều, Mỹ lai Peru

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh Cẩm Thạch, Mào Lá. Trọng Lượng: 2,55 kg. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Vảy Hàng Tiền Mỏng, Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đ ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND