3. Gà lai Mỹ + Peru

 • Chuối đen, lai 3 dòng máu

  Chuối đen, lai 3 dòng máu

  Gà Chuối Đen, Ức Bông, Chân Xanh điểm đen, mồng Lá. Dòng gà: Lai 3 dòng máu: Mỹ+Peru+Việt bổn. Trọng lượng: 2 kg 550 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Xanh Que, Tre Peru lai Mỹ

  Xanh Que, Tre Peru lai Mỹ

  Xanh Que, Tre Peru lai Mỹ. Giá: 3.500.000 đ Chi tiết: Gà Xanh Que, Chân Xanh Đen, Mào Trập( cắt). Lai 2 dòng máu: Mỹ + Peru. Trọng lượng: 1kg 50 gram. Bo đá: Gà đá canh n ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Chuối Trắng, Tre Mỹ lai Peru

  Chuối Trắng, Tre Mỹ lai Peru

  Gà Chuối Trắng, Chân Trắng, Mào Lá (cắt). Lai 2 dòng máu: Mỹ + Peru. Trọng lượng: 1,1 kg Bo đá: Gà đá canh nạp, né dạt. Thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. Tr ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Que Nghệ, Tre Mỹ lai Peru

  Que Nghệ, Tre Mỹ lai Peru

  Gà Que Nghệ, Chân Thao Điểm, Mào Dâu 3 lá, 8 Móng Trắng, 2 Cựa Đen. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng lượng: 1 kg 150 gram. Bo đá: Canh nạp, tránh né. Thế đá chân cao. Đ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Chuối Lửa, Galos lai Peru

  Chuối Lửa, Galos lai Peru

  Gà Chuối Lửa, Chân Xanh, Mào Trập( cắt). Gà Mẹ: Mỹ lai Peru. Gà Cha: Galos Trọng lượng: 2,1 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Galos lai Peru

  Chuối, Galos lai Peru

  Gà Chuối, Chân Xanh Cẩm Thạch, Mào Trập. Gà Mẹ : Mỹ lai Peru Gà Cha: Galos Trọng lượng: 2,5 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. V ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Chuối, Galos lai Peru

  Chuối, Galos lai Peru

  Gà Chuối, Chân Xanh Cẩm Thạch, Mào Lá(cắt). Gà Mẹ là Mỹ lai Peru Gà Cha là Galos. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu b ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Chuối Đen. Tre Mỹ lai Peru

  Chuối Đen. Tre Mỹ lai Peru

  Gà Chuối Đen, Chân Điểm, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng lượng: 1 kg. Bo đá: Gà đá canh nạp, tránh né. Thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh Đá nạp tốc đ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Chuối Đen, Tre Mỹ lai Peru

  Chuối Đen, Tre Mỹ lai Peru

  Gà Chuối Đen, Chân Xanh, Mào Lá cắt. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng lượng: 1 kg Bo đá: Gà đá canh nạp, tránh né. Đá nạp tốc độ khi thắng thế. Thế đá chân cao. ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Que Nghệ,Mỹ lai Peru,Win 1.

  Que Nghệ,Mỹ lai Peru,Win 1.

  Gà Que Nghệ, Xanh Chì, Mào Lá cắt. Lai 75% Mỹ + 25% Peru. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền : 3 hàng vảy loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt. Bo đá ...

  18,000,000 VND 18,000,000 VND

 • Gà vàng

  Gà vàng

  Gà Vàng, chân trắng điểm, mào Dâu Lai 3 dòng máu: Việt- Mỹ- Peru Trọng lượng: 1 kg 220 gram Bo đá: Gà đá canh chận chính xác Thế đá chân cao, đá tạc ngang Đòn ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Que, Mỹ lai Peru

  Gà Que, Mỹ lai Peru

  Gà Que, Chân Xanh Đen, Mào Lá cắt. Trọng lượng: 2,2 kg. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Vảy hàng Tiền mỏng, sạch, đẹp. Vảy Tốt: Chân phải đóng vảy Liên Giáp Ngoại ngay ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND