4. Gà lai Mỹ + Asil

 • Chuối Lửa. Tre Mỹ lai Asil

  Chuối Lửa. Tre Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Lửa, Chân Trắng, Mào Dâu. Lai 2 dòng máu Mỹ  + Asil. Trọng lượng: Hiện tại 1 kg, nuôi đến lúc đá có thể đạt 1 kg 50 gram. Bo đá: Canh nạp, tránh né. ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Xanh Que,Hatch lai Asil

  Xanh Que,Hatch lai Asil

  Gà Xanh Que, Chân Xanh Đen, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil Trọng lượng: 2,65 kg Vảy hàng Tiền đẹp ,mỏng, sạch. Vảy Tốt: Chân phải đóng vảy Phủ Địa. Vảy Hậu ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Xám Vàng Bông,Mỹ lai Asil, Win 1

  Xám Vàng Bông,Mỹ lai Asil, Win 1

  Xám Vàng Bông,Mỹ lai Asil, Win 1. Giá: 5.000.000 đ Chi tiết: Gà Xám Vàng Bông, Chân Xanh Cam Điểm Đen, 8 móng đen, mào trập (cắt). Lai 2 dòng máu Mỹ + Asil. Trọng lượ ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Xanh Điều, Galos lai Asil

  Xanh Điều, Galos lai Asil

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Trập ngã trái. Gà Mẹ: Mỹ lai Asil. Gà Cha Galos. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Chân Trái có vảy Gạc Thập ng ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Xanh Điều, Galos lai Asil

  Xanh Điều, Galos lai Asil

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Dâu. Gà Mẹ: Mỹ lai Asil Gà Cha Galos Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Chân Trái đóng vảy Khai Vương. Vảy Hậu b ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Khét Vàng, Chân Xanh, Mào Trập( cắt). Lai 2 dòng máu Mỹ + Asil. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cự ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Khét Vàng,Tre Mỹ lai Asil, Win 1

  Khét Vàng,Tre Mỹ lai Asil, Win 1

  Gà Khét Vàng, Chân Trắng. Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50% Asil Trọng lượng: 1 kg 130 gram. Bo đá: Gà đá tránh né, canh chận. Thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. Tránh n ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Gà Vàng,Mỹ lai Asil,Win 2

  Gà Vàng,Mỹ lai Asil,Win 2

  Gà Vàng,Chân Xanh, Mào Lá cắt. Lai 2 dòng máu: Mỹ + Asil. Trọng lượng: 3,1 kg. Vảy hàng Tiền loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, đều. Bo đá: Gà ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Chuối Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Chuối Vàng, Chân Trắng, Mào Lá cắt. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 8,5 lạng. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. Tránh né ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Chuối Vàng. Tre Mỹ lai Asil

  Chuối Vàng. Tre Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Vàng, Chân Thao, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil Trọng lượng: 1 kg Bo đá: Gà đá canh, tránh né. Thế đá chân cao Đòn đá cực mạnh. Tránh né nhanh nhạy. Đá ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Xám Vàng, Asil lai Mỹ

  Xám Vàng, Asil lai Mỹ

  Gà Xám Vàng, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 5o% Asil. Trọng lượng: 2,45 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Chân phải có vảy Khai Vương dưới cựa. Vảy Hậu bề ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Xanh Que, Asil lai Mỹ

  Xanh Que, Asil lai Mỹ

  Gà Xanh Que, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50% Asil Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, đều. Bo đá ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND