4. Gà lai Mỹ + Asil

 • Gà Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Trắng, Mào Lá (cắt). Hatch lai Asil. Trọng lượng: 1 kg 150 gram Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Hai hàng trơn Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ t ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Khét Vàng, Hatch lai Asil

  Khét Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Khét Vàng, Chân Xanh Cam, Mào Trập ngã trái. Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,85 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng, sạch Chân trái có vảy tốt: Tam Tài Vảy Hậu bền, qua ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Khét Vàng, Hatch lai Asil

  Khét Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Khét Vàng, Chân Xanh Cam,Mào Trập ngã trái. Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,2 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Đ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Que,Hatch lai Asil

  Gà Que,Hatch lai Asil

  Gà Que, chân điểm, mào lá (cắt). Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,2 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Cặp cán đóng Bạch Đầu Hổ. ( Cả 2 móng của ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Xanh Điều,Win 3,Mỹ lai Asil

  Xanh Điều,Win 3,Mỹ lai Asil

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh Cẩm Thạch, Cựa Trắng, Móng Đen, Mồng Trập (cắt). Lai 2 dòng máu Mỹ + Asil. Trọng lượng: 2,9 kg. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng, sạch. Hai hàn ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Xanh Que, Mỹ lai Asil

  Xanh Que, Mỹ lai Asil

  Gà Xanh Que, Chân Xanh Điểm, 8 móng Trắng, Cựa Nhật Nguyệt, Mồng Dâu. Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng, sạch. Chân Phải đóng Liên Gi ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Gà Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Trắng, Mào Lá( cắt). Lai 2 dòng máu: Mỹ + Asil. Trọng lượng: 1,1 kg Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Đá nạp tốc độ khi thắng thế. Đòn đá cực ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Que, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Que, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Que, Chân Thao, Mào Dâu. Lai 2 dòng máu: Mỹ + Asil Trọng lượng: 8,5 lạng. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế đá chân cao, đá tạc ngang. Đá nạp tốc độ khi ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Vàng. Tre Asil lai Mỹ

  Gà Vàng. Tre Asil lai Mỹ

  Gà Vàng, Chân Trắng, Mào Trập. Lai 2 dòng máu: Asil + Mỹ. Trọng lượng: 1kg 80 gram. Bo đá: Canh nạp, tránh né. Đá nạp tốc độ khi thắng thế. Tránh né nhanh nhạy. ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Điều,Mỹ lai Asil

  Gà Điều,Mỹ lai Asil

  Gà Điều, chân Thao, 8 móng đen, mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng, sạch. Chân trái có vảy Huyền Trâm ngay cựa. Và 1 v ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Gà Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 3,2 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng, sạch. Chân Trái Câu Đầu Cựa. Chân Phải Có Vảy Gạc Thập. Vảy ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Gà Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Trập(cắt). Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,55 kg. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Chân Trái đóng Liên Giáp Nội ngay cựa. Vảy Hậu b ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND