4. Gà lai Mỹ + Asil

 • Gà Điều, Hatch lai Asil

  Gà Điều, Hatch lai Asil

  Gà Điều, Chân Thao, Ngón Điểm, Mào Dâu. Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,8 kg, nuôi đá có thể đạt 2,85 kg đến 2,9 kg. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng ,sạch. Vảy Tốt: C ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Điều Vàng, Hatch lai Asil

  Điều Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Điều Vàng, Chân Xanh, Mào Trập(cắt). Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,3 kg. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. V ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Gà Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Thao, Cán Vuông, Mào Trập. Dòng gà Tre Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 980 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế đá chân cao. Đá nạp tốc độ khi th ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Vàng, Hatch lai Asil. Giá: 3.500.000 đ Chi tiết : Gà Vàng, Chân Thao, Mào Trập ngã trái. Dòng Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,55 kg. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Th ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Xám Điều, Albany lai Asil

  Xám Điều, Albany lai Asil

  Gà Xám Điều, Chân Trắng, Đuôi Lau, Mào Trập ngã trái. Dòng gà Albany lai Asil. Trọng lượng: 2,2 kg. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Đá nạp tốc độ khi thắng t ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Que Điều, Albany lai Asil

  Que Điều, Albany lai Asil

  Gà Que Điều, chân trắng điểm, cặp cựa đen,mào trập ngã trái. Dòng gà Albany lai Asil. Trọng lượng: 2 kg. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ. Thế đá chân cao, đá tạ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Khét Vàng, Asil lai Mỹ

  Khét Vàng, Asil lai Mỹ

  Gà Khét Vàng, Chân Xanh Cam, Mào Lá cắt. Dòng Gà Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,55 kg, nuôi đá đạt 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Cán vuông, hai hàng trơn. V ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Gà Vàng, Hatch lai Asil, Win 1

  Gà Vàng, Hatch lai Asil, Win 1

  Gà Vàng, Chân Thao,Mào Dâu, Đuôi Lau. Dòng gà Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,55 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Hai hàng trơn. Vảy hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Đ ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Que Điều, Albany lai Asil

  Que Điều, Albany lai Asil

  Gà Que Điều, Chân Trắng,Mào Trập ngã trái. Albany lai Asil. Trọng lượng: 2,1 kg. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ. Thế đá chân cao, đá tạc ngang. Đòn đá cực mạnh. ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Khét Vàng, Hatch lai Asil

  Khét Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Khét Vàng, Chân Xanh Cam, Mào Trập ngã trái. Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,5 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch Chân trái có vảy tốt: Khai Vương Vảy Hậu tốt, b ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Que Vàng, Albany lai Asil

  Que Vàng, Albany lai Asil

  Gà Que Vàng, Chân Thao, Mào Dâu. Albany lai Asil. Trọng lượng: 2,7 kg. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, đều. Bo đá: Gà ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Điều Bông, Hatch lai Asil.

  Điều Bông, Hatch lai Asil.

  Gà Điều Bông, Chân Xanh, Mào Dâu. Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,55 kg. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt,đ ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND