4. Gà lai Mỹ + Asil

 • Gà Điều Bông, Chân Xanh

  Gà Điều Bông, Chân Xanh

  Gà Điều Bông, Chân Xanh, 8 Móng Đen, Cựa Nhật Nguyệt, Mào Dâu. Lai 75 % Asil, 25 % Mỹ. Trọng Lượng : 2,55 kg Vảy Hàng Tiền Mỏng Sạch, Cán Vuông. Vảy Hậu Bền, V ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Chuối Trắng,Lai Mỹ-Asil

  Chuối Trắng,Lai Mỹ-Asil

  Chi tiết: Gà Chuối Trắng, Chân Thao Lọc, Mào Trập Lai 75 % Asil + 25 % Mỹ. Trọng Lượng : 2,5 kg Vảy Hàng Tiền Mỏng, Sạch. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ Bền. Bo Đá: G ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Gà Điều, Lai Mỹ + Asil

  Gà Điều, Lai Mỹ + Asil

  Gà Điều, Chân Thao Lọc, Mào Trập < Đã Cắt>. Lai 50 % Mỹ + 50 % Asil. Trọng Lượng : 2,4 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt Bo Đá: G ...

  7,000,000 VND

 • Khét Vàng, Lai Mỹ+ Asil

  Khét Vàng, Lai Mỹ+ Asil

  Chi tiết: Gà Khét Vàng, Chân Thao, Mào Trập Lai 75 % Asil + 25 % Mỹ. Trọng Lượng: 2,3 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Loạn. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Theo ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Xanh Que,Mỹ Lai Asil

  Xanh Que,Mỹ Lai Asil

  Gà Xanh Que,Chân Xanh,Mào Trích. Mắt gà Lưỡng Nhãn< Mắt Vàng,Mắt Nâu Đen>. Lai 50%Mỹ+50%Asil. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Sạch. Vảy Hậu Bền, Vảy ...

  7,000,000 VND

 • Vàng Sắn,Mỹ lai Asil

  Vàng Sắn,Mỹ lai Asil

  Gà Vàng Sắn,Chân Xanh Chì,Mào Trập. Lai 50% Mỹ+50%Asil. Trọng Lượng:2,5kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Loạn. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Nạp Tốc Độ. ...

  7,000,000 VND

 • Que Vàng, Mỹ Lai Asil

  Que Vàng, Mỹ Lai Asil

  Gà Que Vàng, Chân Điểm,Mào Trập Lai 50% Mỹ+50% Asil. Trọng Lượng: 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền ,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt,Đều. Bo Đ ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Xanh Que, Mỹ Lai Asil

  Xanh Que, Mỹ Lai Asil

  Gà Xanh Que,Chân Điểm,Mào Dâu. Lai 50% Mỹ+50% Asil. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền ,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt,Đều. ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND