4. Gà lai Mỹ + Asil

 • Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Vàng Phèn,Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,4 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo Đá: G ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Xám Vàng,Mỹ lai Asil

  Xám Vàng,Mỹ lai Asil

  Gà Xám Vàng, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,7 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Hai Hàng Trơn, Chân Có Sóng Vuông. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏ ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Gà Que,Mỹ lai Asil

  Gà Que,Mỹ lai Asil

  Gà Que, Chân Điểm, 2 Ngón Ngọ Màu Trắng ( Bạch Đầu Hổ ), 2 Cựa Đen, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,4 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Vảy H ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, 8 Móng Đen, Cựa Xanh, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,8 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch, Vảy Khô, Mỏng. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Gà Vàng,Mỹ lai Asil

  Gà Vàng,Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, 8 Móng Đen, Cựa Trắng, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng : 2,9 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch, Mỏng, Đẹp. Chân Phải Có Vảy Cúc Bồn Dưới ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Xám Vàng, Mỹ lai Asil

  Xám Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Xám Vàng, Chân Trắng,Đuôi Lau, Mắt Trắng, Mào Dâu Sừng. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,8 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bề ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Điều Đỏ, Mỹ lai Asil

  Điều Đỏ, Mỹ lai Asil

  Gà Điều Đỏ, Chân Trắng, Mào Lá. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,4 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Đ ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, 8 Móng Trắng, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,9 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Tốt: Chân Phải Có Vảy Liên Giáp Nội Nga ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, 8 Móng Đen, Mào Dâu. Trọng Lượng: 2,75 kg. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh Cam, 8 Móng Đen, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Cán Vuông. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, 8 Móng Đen, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,7 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Tốt: Chân Phải Có Vảy Liên Giáp Nội Ngay Cựa. V ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Cú Chuối Trắng,Tre Mỹ+Asil

  Cú Chuối Trắng,Tre Mỹ+Asil

  Gà Cú Chuối Trắng, Chân Thao, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 1,2 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Cán Vuông, Vảy Trường Thành. Vảy Hậu Bền, Qua ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND