3. Gà lai Mỹ Asil Peru

 • Gà Vàng,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Vàng,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Vàng,Chân Xanh Chì,Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ+Asil+Peru. Trọng Lượng: 2,5 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Vàng,Chân Xanh

  Vàng,Chân Xanh

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào cắt. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ+Asil+Peru. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Cả 2 Chân Đều Có Vảy Liên Giáp Cựa. Vảy Hậu Bền, Qua ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Gà Vàng,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Vàng,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Vàng,Chân Xanh,8 Móng Đen,Mào Dâu, Cựa Trắng, Cựa Nín. Trọng Lượng: 3kg. Lai 3 dòng Máu:Mỹ_Asil_Peru. Vảy Hàng Tiền Đẹp,Mỏng. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. V ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Chuối Gấm,lai 3 Dòng Máu

  Chuối Gấm,lai 3 Dòng Máu

  Gà Chuối Gấm,Chân Xanh Chì,Mào Trập. Lai 3 Dòng Máu:Mỹ+Asil+Peru. Trọng Lượng: 2,7 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Nạ ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Xanh Điều,lai 3 Dòng Máu

  Xanh Điều,lai 3 Dòng Máu

  Gà Xanh Điều,Chân Xanh,Mào Trập. Lai 3 dòng Máu: Mỹ+Asil+Peru. Trọng Lượng: 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền, Vảy Độ Tốt. Bo Đá: Gà Đá Canh,Nạ ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Ô Que,Lai Peru_Mỹ_Asil

  Ô Que,Lai Peru_Mỹ_Asil

  Chi tiết: Gà Ô Que,Chân Đen,8 Móng Trắng,Cựa Đen,Mào Dâu Lai 3 Dòng Máu: Mỹ_Asil_Peru. Trọng Lượng: 2,6 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt,Vảy Độ Bền. ...

  15,000,000 VND 15,000,000 VND

 • Xanh Que,Lai Peru_Mỹ_Asil

  Xanh Que,Lai Peru_Mỹ_Asil

  Chi tiết: Gà Que,Chân Thao Đen, 8 Móng Trắng, Cựa Đen,Mào Dâu Lai 3 Dòng Máu: Peru_Mỹ_Asil. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt, Vảy Độ B ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Xanh Que,Lai Mỹ+Asil+Peru

  Xanh Que,Lai Mỹ+Asil+Peru

  Chi tiết: Gà Xanh Que,Chân Thao Đen, 8 Móng Trắng,Cựa Đen,Mào Dâu Lai 3 Dòng Máu: Mỹ + Asil + Peru. Trọng Lượng: 2,7 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt, Vả ...

  15,000,000 VND 15,000,000 VND