3. Gà lai Mỹ Asil Peru

 • Chuối Đen, Lai 3 Dòng Máu

  Chuối Đen, Lai 3 Dòng Máu

  Gà Chuối Đen, Chân Xanh,Cán Vuông, 2 Cựa Đen, Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ+Peru+Asil Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Khô. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền, Qua Kh ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Cú Chuối Đen,Lai 3 Dòng Máu

  Cú Chuối Đen,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Cú Chuối Đen, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ+Asil+Peru. Trọng Lượng: 3,1 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Khô. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. V ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Chuối Trắng,Lai 3 Dòng Máu

  Chuối Trắng,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Chuối Trắng, Chân Xanh, 8 Móng Đen, 2 Cựa Trắng, Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu:Mỹ+Asil+Peru. Trọng Lượng: 3,2 kg. Vảy Hàng Tiền Khô, Mỏng, Sạch. Hai Hàng Trơn. Vảy H ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Chuối Đen,Lai 3 Dòng Máu

  Chuối Đen,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Chuối Đen, Chân Xanh Cam, 8 Móng Trắng, 2 Cựa Đen, Mào Lá. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ+Asil+Peru. Trọng Lượng: 2,8 kg. Vảy Hàng Tiền Khô, Sạch,Mỏng. Hai Hàng Trơn. Vảy H ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Gà Vàng,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Vàng,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ_Asil_ Peru. Trọng Lượng: 2,3 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Gà Vàng, Lai 3 Dòng Máu

  Gà Vàng, Lai 3 Dòng Máu

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ + Asil + Peru. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đề ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Gà Vàng, 3 Dòng Máu, Win 1

  Gà Vàng, 3 Dòng Máu, Win 1

  Gà Vàng, Chân Xanh Cam, Mào Lá. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ + Asil + Peru. Trọng Lượng: 2,3 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Gà Vàng, Lai 3 Dòng Máu

  Gà Vàng, Lai 3 Dòng Máu

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Trích. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ + Asil + Peru. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch, Mỏng, Đẹp. Chân Thắt, Vảy Tốt: Trường Thành. Vảy Hậu ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Gà Vàng,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Vàng,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ + Asil + Peru. Trọng Lượng: 2,85 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Chân Phải Có Vảy Cúc Bồn. Vảy Hậu Bền, Qua Kh ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Chuối Vàng,Lai 3 Dòng Máu

  Chuối Vàng,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Chuối Vàng, Chân Xanh Cam,Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ + Asil + Peru. Trọng Lượng: 2,65 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Tốt: Chân Trái ĐóngVảy Cúc Bồn. Chân P ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Xanh Điều,lai 3 Dòng Máu

  Xanh Điều,lai 3 Dòng Máu

  Gà Xanh Điều,Chân Xanh,Mào Lá< cắt>. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ_Asil_Peru. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Loạn. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối Lửa,Lai 3 Dòng Máu

  Chuối Lửa,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Chuối Lửa,Chân Xanh,8 Móng Đen, Cựa Trắng, Mào Trập. Trọng Lượng: 2,65 kg. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ_Asil_Peru Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Tốt: Trường Thành, Châ ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND