3. Gà lai Mỹ Asil Peru

 • Xanh Que, Lai 3 Dòng máu

  Xanh Que, Lai 3 Dòng máu

  Gà Xanh Que, Chân Điểm, Cựa Nhật Nguyệt, Mồng Trập ngã trái. Gà Cha: Hatch lai Asil. Gà Mẹ: Mái Việt bổn. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậ ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Gà Vàng, Lai 3 dòng máu

  Gà Vàng, Lai 3 dòng máu

  Gà Vàng, Chân Xanh,Mồng Lá. Lai 3 dòng máu: Mỹ +Asil+ Việt. Gà Cha: Mỹ lai Asil Gà Mẹ: Mái Việt bổn đá cựa nghiệt. Trọng lượng: 2,2 kg. Vảy hàng Tiền đẹp mỏ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Que Điều,Lai 3 dòng máu, Win 3

  Que Điều,Lai 3 dòng máu, Win 3

  Gà Que Điều, Chân Xanh Cẩm Thạch, Mào Dâu. Lai 3 dòng máu : Mỹ + Asil + Peru. Trọng lượng: 2,7 kg. Bo đá: Gà đá canh nạp chuẩn xác. Thế đá chân cao Đòn đá cực ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Xanh Que, Lai 3 dòng máu

  Xanh Que, Lai 3 dòng máu

  Gà Xanh Que, chân xanh đen, mào trập. Lai 3 dòng máu: Mỹ + Asil+ Peru. Trọng lượng: 3kg, nuôi đến lúc đá có thể đạt 3,1 kg. Vảy sạch,mỏng, đẹp, hai hàng trơn. V ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Xanh Que.Tre lai 3 dòng máu

  Xanh Que.Tre lai 3 dòng máu

  Gà Xanh Que, chân xanh đen, mồng trập. Lai 3 dòng máu: Mỹ+Asil+Peru Trọng lượng: 1,18 kg Bo đá: Gà đá nạp tốc độ cực nhanh Thế đá chân cao, đòn chính xác. Đòn ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối Bông,Tre lai 3 dòng máu

  Chuối Bông,Tre lai 3 dòng máu

  Gà Chuối Bông, Chân Thao,Mồng Lá Lai 3 dòng máu:Mỹ +Asil+Peru Trọng lượng: 9 lạng 8 Bo đá: Gà đá nạp tốc độ cực nhanh Thế đá chân cao, chính xác Đòn đá cự ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Chuối Lửa, Tre lai 3 dòng máu

  Chuối Lửa, Tre lai 3 dòng máu

  Gà Chuối Lửa, Chân Thao, Mào Lá. Lai 3 dòng máu: Gà Cha: Tre Mỹ lai Peru. Gà Mẹ Asil. Trọng lượng: 1 kg 170 gram. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ. Thế đá chân cao. Đòn ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Khét Lửa,Lai 3 dòng máu

  Khét Lửa,Lai 3 dòng máu

  Gà Khét Lửa, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 3 dòng máu: Mỹ_Asil_Peru. Gà Cha : Peru lai Mỹ. Gà Mẹ: Asil lai máu Mỹ. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Điều Bông, Lai 3 dòng máu

  Điều Bông, Lai 3 dòng máu

  Gà Điều Bông, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 3 dòng máu: Gà Cha là Peru lai Mỹ. Gà Mẹ là Asil lai Mỹ. Trọng lượng: 2,4 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn. ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Gà Điều,Lai 3 Dòng Máu,Win 1

  Gà Điều,Lai 3 Dòng Máu,Win 1

  Gà Điều, Chân Thao, Mào Dâu. Lai 3 dòng máu: Gà Cha là Mỹ lai Asil, Gà Mẹ là bổn Việt lai máu Mỹ. Trọng lượng: 2,55 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Vảy T ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Xanh Điều, lai 3 dòng máu, win 3

  Xanh Điều, lai 3 dòng máu, win 3

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Trập. Lai 3 dòng máu: gà Cha là Mỹ lai Asil, gà Mẹ là mái Việt, bổn đá cựa lai Mỹ. Trọng lượng: 2,8 kg Vảy hàng Tiền sạch, mỏng, ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Khét, lai 3 dòng máu, Win 3

  Gà Khét, lai 3 dòng máu, Win 3

  Gà Khét, Chân Thao, 8 Móng Đen, Mào Lá (đã cắt). Lai 3 dòng máu:Mỹ+Asil+Peru. Trọng lượng: 2,55 kg. Vảy hàng Tiền mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Đ ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND