4. Gà lai Mỹ + Asil

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mồng Lá Dòng gà : Lai 3 dòng máu Gà Cha: Mỹ lai Asil Gà Mẹ: Việt bổn lai máu Mỹ Trọng lượng: Hiện tại 2 kg 850 gram, nuôi đến đá có kh ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil. Giá : 4.500.000 đ. Chi tiết: Gà Chuối, Chân Xanh, Mồng Lá Dòng gà: Mỹ lai Asil. Trọng lượng: Hiện tại 2 kg rưỡi, nuôi đá sẽ đạt 2 kg 6. Khuy ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Khét Vàng, Chân Trắng, Mồng Dâu. Dòng gà : Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 2 kg 2. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế đá chân cao. Đá nạp lùa tốc độ khi thắn ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối, Chân Xanh, Mồng Dâu Dòng gà : Mỹ lai Asil. Trọng lượng: Hiện tại 2 kg 2, nuôi đá có khả năng đạt 2 kg 250 gram. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ. Thế đá ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Khét, Mỹ lai Asil

  Khét, Mỹ lai Asil

  Gà Khét, Chân Xanh, Mồng Dâu. Dòng gà : Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 2 kg rưỡi. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. Mỏ nhạy bén ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Que, Mỹ lai Asil

  Que, Mỹ lai Asil

  Gà Que, Chân Trắng Điểm,2 Cựa Đen, Mồng Dâu. Dòng gà : Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 2 kg rưỡi. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế đá chân cao Đòn đá cực m ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Xanh Điều, Asil lai Mỹ

  Xanh Điều, Asil lai Mỹ

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mồng trập ( cắt). Dòng gà : Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2 kg 3. Bo đá: Gà đá nhiều thế,tùy vào con gà đối diện. Đôi khi đá nạp tốc ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Xanh Điều, Mỹ lai Asil

  Xanh Điều, Mỹ lai Asil

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mồng Trập ngã trái. Dòng gà: Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2 kg 1. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ từ nạp đến gai. Thế đá chân cao. Đòn đá ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Xanh Que, Hatch lai Asil

  Xanh Que, Hatch lai Asil

  Gà Xanh Que, Chân Xanh Đen, Mồng Dâu. Dòng gà: Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,5 kg. Nuôi đến lúc đá đạt 2 kg 6. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy tốt: Chân phả ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Que Vàng, Hatch lai Asil

  Que Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Que Vàng, Chân Xanh, Mồng Dâu. Dòng gà: Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2, 5 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Tốt: Chân phải đóng vảy Khai Vương. Vảy Hậu b ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Gà Điều, Hatch lai Asil

  Gà Điều, Hatch lai Asil

  Gà Điều, Chân Thao, Mồng Dâu 3 Lá . Dòng: Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2 kg 350 gram. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Tốt: _Chân trái đóng vảy Đại Đao chỉ v ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Khét Đỏ,Hatch lai Asil

  Khét Đỏ,Hatch lai Asil

  Gà Khét Đỏ, Chân Xanh, Mồng Trập( cắt). Dòng: Hatch lai Asil. Trọng lượng: Trạng nuôi đá 2,5 kg. Hiện tại gà còn hơi mập mỡ. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ. Th ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND