Giao Chữ Tín_Nhận Niềm Tin

 • Xanh Điều, Mỹ lai Asil

  Xanh Điều, Mỹ lai Asil

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mồng Trập ngã trái. Dòng gà: Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2 kg 1. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ từ nạp đến gai. Thế đá chân cao. Đòn đá ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Chuối đen, lai 3 dòng máu

  Chuối đen, lai 3 dòng máu

  Gà Chuối Đen, Ức Bông, Chân Xanh điểm đen, mồng Lá. Dòng gà: Lai 3 dòng máu: Mỹ+Peru+Việt bổn. Trọng lượng: 2 kg 550 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Khét Chuối,Tre Asil lai Mỹ

  Khét Chuối,Tre Asil lai Mỹ

  Gà Khét Chuối, chân thao lọc, mồng dâu. Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng: 1 kg 30 gram, nuôi đá có khả năng đạt 1 kg 50 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Vàng, Tre Asil lai Mỹ

  Vàng, Tre Asil lai Mỹ

  Gà Vàng, Chân Trắng, Mồng Dâu. Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng: 1 kg 230 gram, nuôi đá có khả năng đạt 1 kg 250 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp rất chuẩn. Thế ...

  2,500,000 VND 2,500,000 VND

 • Xanh Que, Tre Peru lai Mỹ

  Xanh Que, Tre Peru lai Mỹ

  Gà Xanh Que, Chân Xanh Đen, Mồng Trập ngã trái. Dòng gà: Tre Peru lai Mỹ. Trọng lượng: 1 kg 50 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp, dạt né Thế đá chân cao Đòn đá cực m ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Khét, Tre Asil lai Mỹ

  Khét, Tre Asil lai Mỹ

  Khét, Tre Asil lai Mỹ. Giá: 3.000.000 đ Chi tiết: Gà Khét, Chân Xanh Thao, Mồng Dâu. Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng : 1 kg 100 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp chính x ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Khét, Tre Asil lai Mỹ

  Khét, Tre Asil lai Mỹ

  Gà Khét, Chân Xanh, Mồng Trập ngã trái. Dòng gà: Trer Asil lai Mỹ Trọng lượng: 930 gram. Nuôi đến lúc đá có khả năng đạt 950 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp chính x ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Điều, Tre Mỹ lai Asil, Win 2

  Gà Điều, Tre Mỹ lai Asil, Win 2

  Gà Điều, Chân Thao,Mồng Dâu. Dòng gà: Tre Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 1 kg 200 gram. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ cực nhanh từ nạp đến gai. Thế đá chân cao. Đòn ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Gà Vàng. Hatch lai Peru Nava

  Gà Vàng. Hatch lai Peru Nava

  Gà Vàng, Chân Xanh Chì, Mồng Trập (cắt). Dòng gà Hatch lai Peru Nava, nhập về từ Mỹ. Thành tích: Đã thắng 1 trận xuất sắc, đá cựa ống ( cựa tròn). Trọng lư ...

  18,000,000 VND

 • Gà Que, Albany

  Gà Que, Albany

  Gà Que, Chân Trắng, Mồng Trập (cắt). Dòng gà Albany, được nhập về từ Mỹ. Trọng lượng: 2 kg 6. Nuôi đá sẽ đạt 2 kg 7. Thành tích: Đã thắng 1 trận, đá cự ...

  18,000,000 VND

 • Cú Bướm, Tre Asil lai Mỹ

  Cú Bướm, Tre Asil lai Mỹ

  Gà Cú Bướm, Chân Xanh, Mồng Dâu. Dòng gà : Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng: 950 gram, nuôi đến lúc đá có khả năng đạt 1 kg. Bo đá: Gà đá canh nạp, tránh né. Thế ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Chuối lửa, Tre Mỹ lai Asil

  Chuối lửa, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Lửa,Chân Thao,Mồng Dâu. Dòng gà: Tre Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 1 kg 130 gram. Gà còn hơi mập, nuôi đá có khả năng đạt 1 kg 1. Bo đá: Gà đá canh nạp ch ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Xanh Que, Hatch lai Asil

  Xanh Que, Hatch lai Asil

  Gà Xanh Que, Chân Xanh Đen, Mồng Dâu. Dòng gà: Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,5 kg. Nuôi đến lúc đá đạt 2 kg 6. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy tốt: Chân phả ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Khét Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Khét Vàng, Chân Trắng, 8 Móng Đen, Mồng Trập. Dòng gà: Tre Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 1 kg 200 gram. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ cực nhanh từ nạp đến gai. Thế ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Xám Khét, Tre Mỹ lai Asil

  Xám Khét, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Xám Khét, Chân Xanh, Mồng Dâu. Dòng gà Tre Mỹ lai Asil Trọng lượng: 1 kg 50 gram, nuôi đến lúc đá có khả năng đạt 1 kg 80 gram. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng ,sạc ...

  2,500,000 VND 2,500,000 VND

 • Xanh Điều, Tre Asil lai Mỹ

  Xanh Điều, Tre Asil lai Mỹ

  Gà Xanh Điều, Chân Chì, Mồng Lá (cắt). Dòng gà Tre Asil lai Hatch Trọng lượng: 830 gram Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng, sạch. Vảy Tốt: Chân Trái đóng Huyền Trâm ngay c ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mồng Trập ngã trái. Dòng lai: Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2 kg 6. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Tốt: Chân phải đóng vảy Khai Vương dư ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Gà Que,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Que,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Que, Chân Xanh Điểm, Mồng Dâu. Dòng gà : Lai 3 dòng máu Mỹ + Asil + Peru. Trọng lượng : 2,5 kg , nuôi đá có khả năng đạt 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng, sạc ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Khét Vàng, Nòi đẻn

  Khét Vàng, Nòi đẻn

  Gà Khét Vàng, Chân thao, mồng trập. Dòng gà : Nòi đẻn, Mỹ lai Asil. Trọng lượng : 1 kg 300 gram. Bo đá: Canh nạp chính xác. Thế đá chân cao Đòn đá cực mạnh. M ...

  2,500,000 VND 2,500,000 VND

 • Tre Chuối, Win 13

  Tre Chuối, Win 13

  Gà Chuối lửa, Chân thao điểm, mồng trập ngã trái. Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng lúc nuôi đá : 950 gram. Hiện tại 1 kg 30 gram. Bo đá: Canh nạp, dạt né. N ...

  1,500,000 VND 1,500,000 VND

 • Gà Chuối, Tre Mỹ lai Asil,Win 1

  Gà Chuối, Tre Mỹ lai Asil,Win 1

  Gà Chuối, Chân Thao, Mào Lá Tre Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 1 kg 150 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp, tránh né. Thế đá chân cao, đá tạc ngang. Tránh né nhanh nhạy và tr ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Điều, Mỹ lai Asil, Win 1

  Gà Điều, Mỹ lai Asil, Win 1

  Gà Điều, Chân Thao, Mào Trập ngã trái. Dòng lai : Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 3 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Chuối Đen, Tre Mỹ nhập

  Chuối Đen, Tre Mỹ nhập

  Gà Chuối Đen, Chân Trắng Điểm, Mồng Trập (đã cắt). Là gà Tre được nhập về từ Mỹ để làm giống. Trọng lượng: 1 kg 220 gram Tình trạng: Gà vừa thay lông ...

  12,000,000 VND

 • Gà Que, Hatch lai Asil

  Gà Que, Hatch lai Asil

  Gà Que, Chân Trắng Điểm, Mồng Trập. Tre Hatch lai Asil. Trọng lượng: 1 kg 1. Bo đá: Gà đá canh nạp,tránh né. Thế đá tạc ngang. Đòn đá cực mạnh Tránh né nhanh n ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Page 2 of 2212345...1020...Last »