Ô Que,Lai Peru_Mỹ_Asil

Regular Price: 15,000,000 VND

Sale Price : 15,000,000 VND

Chi tiết:

Gà Ô Que,Chân Đen,8 Móng Trắng,Cựa Đen,Mào Dâu Lai 3 Dòng Máu: Mỹ_Asil_Peru.

Trọng Lượng: 2,6 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng.

Vảy Hậu Tốt,Vảy Độ Bền. Bo Đá: Gà Đá Nạp Tốc Độ Nhanh Như Tên Bắn. Thế Đá Chân Cao.

Đòn Đá Mạnh Như Vũ Bão. Cựa Hiểm Ác.

Đá Lông liên Hoàn Cước Tránh Né Nhanh Nhạy Nết Gà Hung Dữ ,Hiếu Chiến.

Giá Bán: 15.000.000 vnd

Related Products

 • Gà Điều, Asil lai Mỹ

  Gà Điều, Asil lai Mỹ

  Chi tiết: Gà Ô Que,Chân Đen,8 Móng Trắng,Cựa Đen,Mào Dâu Lai 3 Dòng Máu: Mỹ_Asil_Peru. Trọng Lượng: 2,6 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt,Vảy Độ Bền. ...

  12,000,000 VND

 • Xanh Điều, Asil lai Peru

  Xanh Điều, Asil lai Peru

  Chi tiết: Gà Ô Que,Chân Đen,8 Móng Trắng,Cựa Đen,Mào Dâu Lai 3 Dòng Máu: Mỹ_Asil_Peru. Trọng Lượng: 2,6 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt,Vảy Độ Bền. ...

  9,000,000 VND

 • Chuối Trắng, Mỹ lai Asil

  Chuối Trắng, Mỹ lai Asil

  Chi tiết: Gà Ô Que,Chân Đen,8 Móng Trắng,Cựa Đen,Mào Dâu Lai 3 Dòng Máu: Mỹ_Asil_Peru. Trọng Lượng: 2,6 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt,Vảy Độ Bền. ...

  28,000,000 VND

Leave a Reply