Ô Que,Lai Peru_Mỹ_Asil

Regular Price: 15,000,000 VND

Sale Price : 15,000,000 VND

Chi tiết:

Gà Ô Que,Chân Đen,8 Móng Trắng,Cựa Đen,Mào Dâu Lai 3 Dòng Máu: Mỹ_Asil_Peru.

Trọng Lượng: 2,6 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng.

Vảy Hậu Tốt,Vảy Độ Bền. Bo Đá: Gà Đá Nạp Tốc Độ Nhanh Như Tên Bắn. Thế Đá Chân Cao.

Đòn Đá Mạnh Như Vũ Bão. Cựa Hiểm Ác.

Đá Lông liên Hoàn Cước Tránh Né Nhanh Nhạy Nết Gà Hung Dữ ,Hiếu Chiến.

Giá Bán: 15.000.000 vnd

Related Products

 • Que Nghệ, Hatch lai Peru

  Que Nghệ, Hatch lai Peru

  Chi tiết: Gà Ô Que,Chân Đen,8 Móng Trắng,Cựa Đen,Mào Dâu Lai 3 Dòng Máu: Mỹ_Asil_Peru. Trọng Lượng: 2,6 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt,Vảy Độ Bền. ...

  3,500,000 VND

 • Khét Vàng, Hatch lai Asil

  Khét Vàng, Hatch lai Asil

  Chi tiết: Gà Ô Que,Chân Đen,8 Móng Trắng,Cựa Đen,Mào Dâu Lai 3 Dòng Máu: Mỹ_Asil_Peru. Trọng Lượng: 2,6 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt,Vảy Độ Bền. ...

  3,500,000 VND

 • Gà Vàng,Việt lai Mỹ.

  Gà Vàng,Việt lai Mỹ.

  Chi tiết: Gà Ô Que,Chân Đen,8 Móng Trắng,Cựa Đen,Mào Dâu Lai 3 Dòng Máu: Mỹ_Asil_Peru. Trọng Lượng: 2,6 kg Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Tốt,Vảy Độ Bền. ...

  3,500,000 VND

Leave a Reply