Giao Chữ Tín_Nhận Niềm Tin

 • Chuối Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Chuối Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Chuối Vàng, Chân Trắng, Mào Lá cắt. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 8,5 lạng. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. Tránh né ...

  3,500,000 VND

 • Chuối Vàng. Tre Mỹ lai Asil

  Chuối Vàng. Tre Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Vàng, Chân Thao, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil Trọng lượng: 1 kg Bo đá: Gà đá canh, tránh né. Thế đá chân cao Đòn đá cực mạnh. Tránh né nhanh nhạy. Đá ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Chuối Đen. Tre Mỹ lai Peru

  Chuối Đen. Tre Mỹ lai Peru

  Gà Chuối Đen, Chân Điểm, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng lượng: 1 kg. Bo đá: Gà đá canh nạp, tránh né. Thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh Đá nạp tốc đ ...

  3,500,000 VND

 • Chuối Đen, Tre Mỹ lai Peru

  Chuối Đen, Tre Mỹ lai Peru

  Gà Chuối Đen, Chân Xanh, Mào Lá cắt. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng lượng: 1 kg Bo đá: Gà đá canh nạp, tránh né. Đá nạp tốc độ khi thắng thế. Thế đá chân cao. ...

  3,500,000 VND

 • Xám Vàng, Asil lai Mỹ

  Xám Vàng, Asil lai Mỹ

  Gà Xám Vàng, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 5o% Asil. Trọng lượng: 2,45 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Chân phải có vảy Khai Vương dưới cựa. Vảy Hậu bề ...

  3,500,000 VND

 • Xanh Que, Asil lai Mỹ

  Xanh Que, Asil lai Mỹ

  Gà Xanh Que, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50% Asil Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, đều. Bo đá ...

  5,000,000 VND

 • Chuối Trắng, Mỹ lai Peru

  Chuối Trắng, Mỹ lai Peru

  Gà Chuối Trắng, Chân Xanh, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng lượng: 3,25 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy ...

  5,000,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Việt

  Khét Vàng, Mỹ lai Việt

  Gà Khét Vàng, Chân Thao điểm xanh, mồng Trập. Lai 50 % Mỹ + 50 % Việt. Trọng lượng: 3,1 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn Vảy Hậu bền, qua khỏi ...

  5,000,000 VND

 • Gà Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Thao, Mào Lá Lai 50% Mỹ + 50% Asil Gà Cha là Tre Mỹ lai Asil. Gà Mẹ là nòi đẻn Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 1,35 kg Bo đá: Gà đá nạp tốc độ. Thế đá ...

  1,500,000 VND 1,500,000 VND

 • Khét, Tre Mỹ lai Asi

  Khét, Tre Mỹ lai Asi

  Gà Khét, Chân Thao, Mào Lá Lai 50 % Mỹ + 50% Asil Gà Cha là Tre Mỹ lai Asil, gà Mẹ là nòi đẻn mỹ lai asil. Trọng lượng: 1,35 kg Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Th ...

  1,500,000 VND 1,500,000 VND

 • Chuối Trắng, Mỹ lai Asil

  Chuối Trắng, Mỹ lai Asil

  Chuối Trắng, Mỹ lai Asil. Giá: 7.000.000 đ Chi tiết: Chuối Trắng, Chân Xanh, 8 Móng Đen, Cựa Trắng. Lai 50% Mỹ + 50% Asil Trọng lượng: 2,6 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏ ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Xanh Que.Tre lai 3 dòng máu

  Xanh Que.Tre lai 3 dòng máu

  Gà Xanh Que, chân xanh đen, mồng trập. Lai 3 dòng máu: Mỹ+Asil+Peru Trọng lượng: 1,18 kg Bo đá: Gà đá nạp tốc độ cực nhanh Thế đá chân cao, đòn chính xác. Đòn ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối Bông,Tre lai 3 dòng máu

  Chuối Bông,Tre lai 3 dòng máu

  Gà Chuối Bông, Chân Thao,Mồng Lá Lai 3 dòng máu:Mỹ +Asil+Peru Trọng lượng: 9 lạng 8 Bo đá: Gà đá nạp tốc độ cực nhanh Thế đá chân cao, chính xác Đòn đá cự ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Que Nghệ,Mỹ lai Peru,Win 1.

  Que Nghệ,Mỹ lai Peru,Win 1.

  Gà Que Nghệ, Xanh Chì, Mào Lá cắt. Lai 75% Mỹ + 25% Peru. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền : 3 hàng vảy loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt. Bo đá ...

  18,000,000 VND 18,000,000 VND

 • Điều Mật, Mỹ lai Asil

  Điều Mật, Mỹ lai Asil

  Gà Điều Mật, Chân Trắng, Mồng Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Tốt: Chân trái đóng Liên Giáp Nội ngang cựa. ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Lá cắt. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,9 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Vảy Tốt: Chân trái đóng Đại Đao ngay cựa. Chân phải ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Xám Vàng, Mỹ lai Asil

  Xám Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Xám Vàng, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil Trọng lượng: 2,3 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng, sạch Vảy Tốt: Chân phải đóng Khai Vương dưới cựa. Vảy Hậ ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Điều Mật, Mỹ lai Asil

  Điều Mật, Mỹ lai Asil

  Gà Điều Mật, Chân Chì, Mào Trập ngã trái. Lai 2 dòng máu Mỹ + Asil. Trọng lượng : 2,5 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng.  Vảy Tốt :Chân trái Câu Đầu Cựa. Vảy H ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Xanh Điều, Mỹ lai Asil

  Xanh Điều, Mỹ lai Asil

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Trập ngã trái. Lai 2 dòng máu Mỹ + Asil Trọng lượng: 2,5 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng. Vảy Tốt: Chân phải có vảy Cúc Bồn dưới c ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Xanh Điều, Hatch

  Xanh Điều, Hatch

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Trập( cắt). Là gà nhập từ Mỹ, dòng Hatch. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua k ...

  18,000,000 VND 18,000,000 VND

 • Chuối Trắng, Hatch

  Chuối Trắng, Hatch

  Gà Chuối Trắng, Chân Trắng, Mào Trập( cắt). Là gà nhập từ Mỹ, dòng Hatch. Trọng lượng: 2,8 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa ...

  19,000,000 VND 19,000,000 VND

 • Chuối Trắng, Mỹ lai Asil

  Chuối Trắng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Trắng, Chân Trắng, Mào Trập( đã cắt) Là gà nhập từ Texas, lai 2 dòng máu Mỹ + Asil. Mã số chì chân: 193. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏ ...

  22,000,000 VND 22,000,000 VND

 • Gà vàng

  Gà vàng

  Gà Vàng, chân trắng điểm, mào Dâu Lai 3 dòng máu: Việt- Mỹ- Peru Trọng lượng: 1 kg 220 gram Bo đá: Gà đá canh chận chính xác Thế đá chân cao, đá tạc ngang Đòn ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Ô Que, Tre Mỹ lai Việt

  Gà Ô Que, Tre Mỹ lai Việt

  Gà Ô Que, chân đen điểm, mào lá ( cắt) Lai 2 dòng máu: Việt lai Mỹ Trọng lượng 1 kg 180 gram Bo đá: Gà đá canh chận chính xác Thế đá chân cao Đòn đá cực mạn ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

Page 1 of 1712345...10...Last »