Giao Chữ Tín_Nhận Niềm Tin

 • Gà Khét, lai 3 dòng máu, Win 3

  Gà Khét, lai 3 dòng máu, Win 3

  Gà Khét, Chân Thao, 8 Móng Đen, Mào Lá (đã cắt). Lai 3 dòng máu:Mỹ+Asil+Peru. Trọng lượng: 2,55 kg. Vảy hàng Tiền mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Đ ...

  12,000,000 VND

 • Khét, Mỹ lai Asil, Win 1

  Khét, Mỹ lai Asil, Win 1

  Gà Khét, Chân Xanh Cam, 8 Móng Đen, Mào Dâu nhỏ. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền sạch,mỏng,đẹp. Vảy Hậu bền,tốt, qua khỏi cựa. Vảy ...

  7,000,000 VND

 • Xanh Điều, lai 3 dòng máu, win 3

  Xanh Điều, lai 3 dòng máu, win 3

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Trập. Lai 3 dòng máu: gà Cha là Mỹ lai Asil, gà Mẹ là mái Việt, bổn đá cựa lai Mỹ. Trọng lượng: 2,8 kg Vảy hàng Tiền sạch, mỏng, ...

  3,500,000 VND

 • Gà Vàng, Mỹ F1

  Gà Vàng, Mỹ F1

  Gà Vàng, Chân Thao, Mào Trập. Là gà Mỹ rặc, đổ tại V.Nam. Trọng lượng: 3,1 kg. Vảy hàng Tiền mỏng,loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, đều. B ...

  3,500,000 VND

 • Điều Vàng, Quý Kê,Win 1

  Điều Vàng, Quý Kê,Win 1

  Gà Điều Vàng, Chân Thao Lọc, Mào Trập ngã trái. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,4 kg. Vảy hàng Tiền sạch,mỏng, đẹp. Chân có sóng vuông. Chân trái có vảy ...

  12,000,000 VND

 • Xanh Điều, Mỹ lai Asil

  Xanh Điều, Mỹ lai Asil

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 3 kg. Vảy hàng Tiền sạch,mỏng, đẹp. Chân Phải có vảy Cúc Bồn ngay cựa. Vảy Hậu bền,tốt ...

  5,000,000 VND

 • Xanh Điều,Mỹ lai Asil

  Xanh Điều,Mỹ lai Asil

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh,Mào Lá. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy hàng Tiền sạch,mỏng, đẹp. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa, cực tốt. V ...

  5,000,000 VND

 • Điều Mật, Mỹ lai Asil,Win 1

  Điều Mật, Mỹ lai Asil,Win 1

  Gà Điều Mật, Chân Thao, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,7 kg. Vảy hàng Tiền sạch,mỏng, đẹp. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Chuối,Tre Mỹ lai Peru.

  Chuối,Tre Mỹ lai Peru.

  Gà Chuối Lửa, Chân Chì, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng lượng: 1 kg 50 gam. Vảy hàng Tiền sạch,mỏng,đẹp. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, đề ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối,Tre Mỹ lai Peru

  Chuối,Tre Mỹ lai Peru

  Chuối Lửa, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng lượng: 9 Lạng. Vảy hàng Tiền sạch, mỏng, đẹp. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, đều. Bo ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Điều Đỏ, Mỹ F1

  Điều Đỏ, Mỹ F1

  Gà Điều Đỏ, Chân Trắng, Mào Trập. Là Gà Mỹ F1, Đổ Tại V.Nam. Đã Sửa Lông Đuôi 2 Lần Nhưng Vẫn Không Hạ Thấp Được Độ Ben. Nay Bán Giá Mềm Cho Anh Em Mu ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Chuối Đen, Lai 3 Dòng Máu

  Chuối Đen, Lai 3 Dòng Máu

  Gà Chuối Đen, Chân Xanh,Cán Vuông, 2 Cựa Đen, Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ+Peru+Asil Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Khô. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền, Qua Kh ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Cú Chuối Đen,Lai 3 Dòng Máu

  Cú Chuối Đen,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Cú Chuối Đen, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ+Asil+Peru. Trọng Lượng: 3,1 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Khô. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. V ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Chuối Trắng,Lai 3 Dòng Máu

  Chuối Trắng,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Chuối Trắng, Chân Xanh, 8 Móng Đen, 2 Cựa Trắng, Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu:Mỹ+Asil+Peru. Trọng Lượng: 3,2 kg. Vảy Hàng Tiền Khô, Mỏng, Sạch. Hai Hàng Trơn. Vảy H ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Chuối Đen,Lai 3 Dòng Máu

  Chuối Đen,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Chuối Đen, Chân Xanh Cam, 8 Móng Trắng, 2 Cựa Đen, Mào Lá. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ+Asil+Peru. Trọng Lượng: 2,8 kg. Vảy Hàng Tiền Khô, Sạch,Mỏng. Hai Hàng Trơn. Vảy H ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Điều Vàng,Mỹ lai Asil, Win 4

  Điều Vàng,Mỹ lai Asil, Win 4

  Gà Điều Vàng, Chân Thao, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,2 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Gà Khét, Mỹ lai Asil

  Gà Khét, Mỹ lai Asil

  Gà Khét, Chân Xanh Cam, 8 Móng Đen, Cựa Trắng, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,8 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Chân Phải Có Vảy Liên Giáp Nội ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Gà Vàng, Mỹ lai Peru

  Gà Vàng, Mỹ lai Peru

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Lá Cắt, 2 Ngón Thới Đen, Cặp Cựa Đen. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền: Chân Khô, Vảy Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Kh ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Xanh Điều,Mỹ lai Peru

  Xanh Điều,Mỹ lai Peru

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,4 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Gà Vàng,Mỹ lai Asil,Win 1

  Gà Vàng,Mỹ lai Asil,Win 1

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,35 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Xanh Điều, Mỹ lai Asil,Win 1

  Xanh Điều, Mỹ lai Asil,Win 1

  Gà Điều, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 25 % Mỹ + 75% Asil. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch, Khô. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 25 % Mỹ + 75 % Asil. Trọng Lượng: 2,9 kg. Vảy Hàng Tiền Khô, Sạch. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Xanh Que,Mỹ lai Asil

  Xanh Que,Mỹ lai Asil

  Gà Xanh Que, Chân Xanh,Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,7 kg. Vảy Hàng Tiền Khô, Sạch. Chân Phải Có Vảy Xiên Đao Chỉ Xéo Vào Cựa. Cả 2 Chân Đều Có ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Que Nghệ,Mỹ lai Asil

  Que Nghệ,Mỹ lai Asil

  Gà Que Nghệ, Chân Xanh,Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Khô. Chân Trái Có Vảy Gạc Thập Ngay Cựa. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi C ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

Page 1 of 1412345...10...Last »