Giao Chữ Tín_Nhận Niềm Tin

 • Điều Bông, Hatch

  Điều Bông, Hatch

  Gà Điều Bông, Chân Xanh, Mào Trập. Là gà Mỹ thế hệ F1, dòng Hatch. Trọng lượng: 1,7 kg. Vảy hàng Tiền : Vảy Khô, Loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ ...

  3,000,000 VND

 • Gà Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Trập. Lai 2 dòng máu: Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,4 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Xanh Điều, Hatch

  Xanh Điều, Hatch

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Trập( cắt). Là gà nhập từ Mỹ, dòng Hatch. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua k ...

  24,000,000 VND

 • Chuối Trắng, Hatch

  Chuối Trắng, Hatch

  Gà Chuối Trắng, Chân Trắng, Mào Trập( cắt). Là gà nhập từ Mỹ, dòng Hatch. Trọng lượng: 2,8 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa ...

  25,000,000 VND

 • Điều Đỏ, Hatch Brown

  Điều Đỏ, Hatch Brown

  Gà Điều Đỏ, Chân Trắng, 2 Cựa Đen, Đuôi Lau, Mào Lá (cắt). Là gà nhập từ Mỹ, dòng Hatch Brown. Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn. Vảy H ...

  22,000,000 VND

 • Que Nghệ,Hatch lai Peru

  Que Nghệ,Hatch lai Peru

  Gà Que Nghệ, Chân Xanh Đen, MàoTrập(đã cắt). Lai 2 dòng máu : Hatch lai Peru. Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy hàng Tiền sạch, mỏng, đẹp. Hai hàng trơn Vảy hậu bền, qua ...

  22,000,000 VND

 • Gà Ngũ Sắc, Mỹ lai Asil,Win 1

  Gà Ngũ Sắc, Mỹ lai Asil,Win 1

  Gà Ngũ Sắc, Chân Thao Điểm, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 3,1 kg. Vảy hàng Tiền đẹp. Cả 2 chân đóng 3 hàng vảy từ gối xuống đến cựa. Trên ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Điều Đỏ, Albany Pure

  Điều Đỏ, Albany Pure

  Gà Điều Đỏ, chân Trắng, Mào Trập ( đã cắt). Là gà dòng Albany Pure. Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy ...

  38,000,000 VND 38,000,000 VND

 • Điều Vàng, Albany Pure

  Điều Vàng, Albany Pure

  Gà Điều Vàng, Chân Vàng Thao, Mào Trập ( đã cắt). Là gà dòng Albany Pure. Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng , loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. V ...

  32,000,000 VND 32,000,000 VND

 • Ó Vàng, Hatch lai Peru

  Ó Vàng, Hatch lai Peru

  Gà Ó Vàng, chân Chì, Mào Lá ( đã cắt). Lai 2 dòng máu: Hatch lai Peru. Trọng lượng: 2,3 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Đ ...

  25,000,000 VND

 • Xanh Que, Asil lai Hatch

  Xanh Que, Asil lai Hatch

  Gà Xanh Que, chân Xanh Điểm, Mào Lá ( đã cắt). Lai 2 dòng máu: Asil lai Hatch. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. V ...

  25,000,000 VND

 • Xanh Que, Asil lai Hatch

  Xanh Que, Asil lai Hatch

  Gà Xanh Que, Chân Điểm, 2 cựa đen, mào trập( đã cắt). Lai 2 dòng máu: Asil lai Hatch. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu ...

  22,000,000 VND

 • Xanh Que,Asil lai Hatch,Win1

  Xanh Que,Asil lai Hatch,Win1

  Gà Xanh Que, chân Xanh,Mào Trập (đã cắt). Lai dòng Hatch + Asil. Trọng lượng: 2,45 kg. Vảy hàng Tiền : Chân Khô Vảy Loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ t ...

  12,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Đen, Chân Xanh, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,3 kg. Vảy hàng Tiền mỏng, đẹp, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Đ ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Chuối Đen, Mỹ lai Asil

  Chuối Đen, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối, Chân Thao, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng. Vảy Tốt: Cả 2 chân đều đóng vảy Tứ Quý. Vảy Hậu Bền, q ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Khét Lửa, Mỹ lai Asil,Win 1

  Khét Lửa, Mỹ lai Asil,Win 1

  Gà Khét Lửa, Chân Xanh, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,4 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng. Chân phải có vảy Liên Giáp Nội ngang cựa. Chân trái ngay c ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil,Win

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil,Win

  Gà Khét Vàng, Chân Xanh, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Điều Đỏ, Tre Mỹ lai Asil

  Điều Đỏ, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Điều Đỏ, chân trắng, mào Lá Lai 50 % Mỹ + 50% Asil Trọng lượng : 1 kg_ Nuôi đến đá khoảng 1kg 30gam. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Cả 2 chân đều đóng ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Xanh Điều, Hatch, Win 2

  Xanh Điều, Hatch, Win 2

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh Chì, Mào Lá cắt. Là gà Mỹ nhập khẩu, dòng Hatch. Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Cán có sóng vuông, hai hàng trơn. ...

  19,000,000 VND

 • Xanh Điều, Hatch

  Xanh Điều, Hatch

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Cựa Trắng, Mào Lá cắt. Là gà Mỹ nhập khẩu, dòng Hatch. Trọng lượng: 2,35 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu ...

  16,000,000 VND 16,000,000 VND

 • Chuối Đen, Mỹ lai Asil

  Chuối Đen, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Đen, Chân Xanh Điểm, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,85 kg. Vảy hàng Tiền mỏng, sạch, đẹp. Hai hàng trơn. Vảy Độ tốt, đều. Vảy Hậu ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Gà Vàng,Mỹ lai Asil

  Gà Vàng,Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,8 kg Vảy hàng Tiền mỏng, sạch, đẹp. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, đều. Bo đá: G ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Trập(đã cắt) Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,4 kg. Vảy hàng Tiền mỏng, đẹp, sạch. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, đ ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Gà Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối,Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy hàng Tiền mỏng, sạch, đẹp. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

Page 1 of 1512345...10...Last »