Giao Chữ Tín_Nhận Niềm Tin

 • Xám Khét,Mỹ lai Asil.

  Xám Khét,Mỹ lai Asil.

  Gà Xám Khét, Chân Xanh, Mào Dâu Chỉ Thiên. Lai 2 dòng máu :Mỹ & Asil. Trọng lượng: 1,9 kg Vảy hàng Tiền đẹp, khô, sạch. Vảy Tốt: Chân phải có vảy Khai Vươn ...

  3,500,000 VND

 • Chuối Đen, Mỹ lai Asil

  Chuối Đen, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Đen,Chân Điểm, Mào Dâu, Cựa Đen. Là gà nòi đẻn, Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 1,2 kg Vảy hàng Tiền đẹp, khô. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ t ...

  2,000,000 VND

 • Xanh Điều, Tre Mỹ lai Asil

  Xanh Điều, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 2 dòng máu Mỹ và Asil. Trọng lượng: 8 lạng. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, ...

  3,500,000 VND

 • Chuối Vàng, Tre Mỹ lai Việt

  Chuối Vàng, Tre Mỹ lai Việt

  Gà Chuối Vàng, Chân Thao, 8 Móng Trắng, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Việt. Trọng lượng: 1,25 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Vảy Tốt: Chân trái có vảy Khai V ...

  2,500,000 VND 2,500,000 VND

 • Chuối Kẹo,Tre Mỹ lai Asil

  Chuối Kẹo,Tre Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Kẹo, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil Trọng lượng: 8 lạng 70 gram. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. V ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Điều, Asil lai Mỹ

  Gà Điều, Asil lai Mỹ

  Gà Điều, Asil lai Mỹ. Giá: 12.000.000 đ Chi tiết: Gà Điều, Chân Thao Điểm, 8 Móng Đen, Mào Dâu. Lai 2 dòng máu: Asil lai Mỹ. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đ ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Xanh Điều, Asil lai Peru

  Xanh Điều, Asil lai Peru

  Xanh Điều, Peru lai Asil. Giá: 9.000.000 đ Chi tiết: Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 2 dòng máu: Peru lai Asil. Trọng lượng: 3 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn. ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Chuối Trắng, Mỹ lai Asil

  Chuối Trắng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Trắng, Chân Trắng, Mào Trập( đã cắt) Là gà nhập từ Texas, lai 2 dòng máu Mỹ + Asil. Mã số chì chân: 193. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏ ...

  22,000,000 VND

 • Xanh Điều, Hatch, Win 1

  Xanh Điều, Hatch, Win 1

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh Chì, Mồng Trập( đã cắt). Là gà nhập từ Mỹ, dòng Hatch. Trọng lượng: 2,3 kg Vảy hàng Tiền cực đẹp, vảy sạch, mỏng. Hai hàng trơn. C ...

  19,000,000 VND 19,000,000 VND

 • Điều Bông, Hatch

  Điều Bông, Hatch

  Gà Điều Bông, Chân Xanh, Mào Trập. Là gà Mỹ thế hệ F1, dòng Hatch. Trọng lượng: 1,7 kg. Vảy hàng Tiền : Vảy Khô, Loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Gà Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Trập. Lai 2 dòng máu: Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,4 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Xanh Điều, Hatch

  Xanh Điều, Hatch

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Trập( cắt). Là gà nhập từ Mỹ, dòng Hatch. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua k ...

  18,000,000 VND

 • Chuối Trắng, Hatch

  Chuối Trắng, Hatch

  Gà Chuối Trắng, Chân Trắng, Mào Trập( cắt). Là gà nhập từ Mỹ, dòng Hatch. Trọng lượng: 2,8 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa ...

  19,000,000 VND

 • Điều Đỏ, Hatch Brown

  Điều Đỏ, Hatch Brown

  Gà Điều Đỏ, Chân Trắng, 2 Cựa Đen, Đuôi Lau, Mào Lá (cắt). Là gà nhập từ Mỹ, dòng Hatch Brown. Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn. Vảy H ...

  16,000,000 VND 16,000,000 VND

 • Que Nghệ,Hatch lai Peru

  Que Nghệ,Hatch lai Peru

  Gà Que Nghệ, Chân Xanh Đen, MàoTrập(đã cắt). Lai 2 dòng máu : Hatch lai Peru. Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy hàng Tiền sạch, mỏng, đẹp. Hai hàng trơn Vảy hậu bền, qua ...

  22,000,000 VND 22,000,000 VND

 • Gà Ngũ Sắc, Mỹ lai Asil,Win 1

  Gà Ngũ Sắc, Mỹ lai Asil,Win 1

  Gà Ngũ Sắc, Chân Thao Điểm, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 3,1 kg. Vảy hàng Tiền đẹp. Cả 2 chân đóng 3 hàng vảy từ gối xuống đến cựa. Trên ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Điều Đỏ, Albany Pure

  Điều Đỏ, Albany Pure

  Gà Điều Đỏ, chân Trắng, Mào Trập ( đã cắt). Là gà dòng Albany Pure. Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy ...

  38,000,000 VND 38,000,000 VND

 • Điều Vàng, Albany Pure

  Điều Vàng, Albany Pure

  Gà Điều Vàng, Chân Vàng Thao, Mào Trập ( đã cắt). Là gà dòng Albany Pure. Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng , loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. V ...

  32,000,000 VND 32,000,000 VND

 • Ó Vàng, Hatch lai Peru

  Ó Vàng, Hatch lai Peru

  Gà Ó Vàng, chân Chì, Mào Lá ( đã cắt). Lai 2 dòng máu: Hatch lai Peru. Trọng lượng: 2,3 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Đ ...

  19,000,000 VND 19,000,000 VND

 • Xanh Que, Asil lai Hatch

  Xanh Que, Asil lai Hatch

  Gà Xanh Que, Chân Điểm, 2 cựa đen, mào trập( đã cắt). Lai 2 dòng máu: Asil lai Hatch. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu ...

  16,000,000 VND 16,000,000 VND

 • Xanh Que,Asil lai Hatch,Win1

  Xanh Que,Asil lai Hatch,Win1

  Gà Xanh Que, chân Xanh,Mào Trập (đã cắt). Lai dòng Hatch + Asil. Trọng lượng: 2,45 kg. Vảy hàng Tiền : Chân Khô Vảy Loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ t ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Đen, Chân Xanh, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,3 kg. Vảy hàng Tiền mỏng, đẹp, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Đ ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Chuối Đen, Mỹ lai Asil

  Chuối Đen, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối, Chân Thao, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,5 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng. Vảy Tốt: Cả 2 chân đều đóng vảy Tứ Quý. Vảy Hậu Bền, q ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Khét Lửa, Mỹ lai Asil,Win 1

  Khét Lửa, Mỹ lai Asil,Win 1

  Gà Khét Lửa, Chân Xanh, Mào Trập. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,4 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng. Chân phải có vảy Liên Giáp Nội ngang cựa. Chân trái ngay c ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

Page 1 of 1512345...10...Last »