Giao Chữ Tín_Nhận Niềm Tin

 • Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Xanh Điều, Lai 3 dòng máu

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mồng Lá Dòng gà : Lai 3 dòng máu Gà Cha: Mỹ lai Asil Gà Mẹ: Việt bổn lai máu Mỹ Trọng lượng: Hiện tại 2 kg 850 gram, nuôi đến đá có kh ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil. Giá : 4.500.000 đ. Chi tiết: Gà Chuối, Chân Xanh, Mồng Lá Dòng gà: Mỹ lai Asil. Trọng lượng: Hiện tại 2 kg rưỡi, nuôi đá sẽ đạt 2 kg 6. Khuy ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Khét Vàng, Chân Trắng, Mồng Dâu. Dòng gà : Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 2 kg 2. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế đá chân cao. Đá nạp lùa tốc độ khi thắn ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Chuối, Mỹ lai Asil

  Chuối, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối, Chân Xanh, Mồng Dâu Dòng gà : Mỹ lai Asil. Trọng lượng: Hiện tại 2 kg 2, nuôi đá có khả năng đạt 2 kg 250 gram. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ. Thế đá ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Khét, Mỹ lai Asil

  Khét, Mỹ lai Asil

  Gà Khét, Chân Xanh, Mồng Dâu. Dòng gà : Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 2 kg rưỡi. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. Mỏ nhạy bén ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Que, Mỹ lai Asil

  Que, Mỹ lai Asil

  Gà Que, Chân Trắng Điểm,2 Cựa Đen, Mồng Dâu. Dòng gà : Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 2 kg rưỡi. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế đá chân cao Đòn đá cực m ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Cú, Tre Asil lai Mỹ, Win 2

  Cú, Tre Asil lai Mỹ, Win 2

  Gà Cú , Chân thao, mồng dâu Dòng gà : Tre Asil lai Mỹ Trọng lượng: 8 Lạng. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác Thế đá chân cao Đòn đá cực mạnh Đá chà trên lưng ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Cú, Tre Asil lai Mỹ, Win 1

  Cú, Tre Asil lai Mỹ, Win 1

  Gà Cú, chân trắng điểm, mồng dâu. Dòng gà : Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng: 1 kg 50 gram. Bo đá: Canh nạp, né dạt Nạp lùa tốc độ khi thắng thế. Mỏ nhanh nhạy, ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Điều, Tre Asil lai Mỹ

  Điều, Tre Asil lai Mỹ

  Gà Điều, Chân Trắng Hồng Sa, Mồng Trập. Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ Trọng lượng: 1 kg 20 gram Bo đá: Gà đá canh nạp, đá chận Thế đá chân cao Đòn đá cực mạnh ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Xanh Điều, Asil lai Mỹ

  Xanh Điều, Asil lai Mỹ

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mồng trập ( cắt). Dòng gà : Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2 kg 3. Bo đá: Gà đá nhiều thế,tùy vào con gà đối diện. Đôi khi đá nạp tốc ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Điều Vàng, Tre Asil lai Mỹ

  Điều Vàng, Tre Asil lai Mỹ

  Gà Điều Vàng, Chân Trắng, Mồng Dâu 3 lá. Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng: 1kg 180 gram Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác Thế đá chân cao Đòn đá cực mạnh ...

  3,000,000 VND 3,000,000 VND

 • Điều Vàng, Tre Asil lai Mỹ

  Điều Vàng, Tre Asil lai Mỹ

  Gà Điều Vàng, Chân Thao, Mồng Dâu 3 lá. Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng : 1 kg 2. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác Thế đá chân cao Đá nạp lùa tốc độ khi ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Khét, Tre Asil lai Mỹ

  Khét, Tre Asil lai Mỹ

  Gà Khét, Chân Phải màu trắng điểm, chân trái màu xanh nhạt, mồng dâu 3 lá. Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng: 1 kg 30 gram. Vảy Tốt: Chân Trái có vảy Khai Vư ...

  2,500,000 VND 2,500,000 VND

 • Gà Điều, Asil lai Mỹ

  Gà Điều, Asil lai Mỹ

  Gà Điều, Chân Trắng, Mồng Trập. Dòng gà : Asil lai Mỹ. Trọng lượng: 3 kg 380 gram Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Hai hàng trơn Vảy Hậu bền, đều, qua khỏi c ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Xám Khô, Hatch lai Asil

  Xám Khô, Hatch lai Asil

  Gà Xám Khô, Chân Xanh Điểm, Mồng Trập ngã trái. Dòng gà : Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2 kg 6. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Vảy hậu bền, qua kh ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Gà Que, Hatch lai Asil

  Gà Que, Hatch lai Asil

  Gà Que, bông ẩn, chân trắng điểm, mồng dâu. Dòng gà: Hatch lai Asil. Trọng lượng : 2 kg 400 gram. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng, sạch. Vảy tốt: Chân phải đóng vảy K ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Bướm, Tre Asil lai Mỹ

  Bướm, Tre Asil lai Mỹ

  Gà Bướm, Chân Thao, Mồng Trập ngã trái. Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng: 1 kg 3. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ. Thế đá chân cao Đòn đá cực mạnh. Mỏ nhạ ...

  2,000,000 VND 2,000,000 VND

 • Que Điều, Tre Asil lai Mỹ

  Que Điều, Tre Asil lai Mỹ

  Gà Que Điều, Chân Trắng, Mồng Dâu. Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng : 1 kg 80 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế đá chân cao Đòn đá cực mạnh. Nạ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Cú Lửa, Tre Asil lai Mỹ

  Cú Lửa, Tre Asil lai Mỹ

  Gà Cú Lửa, Chân Thao Điểm, Mồng Dâu Dòng gà : Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng: 1 kg 1. Bo đá: Gà đá canh chận chính xác. Thế đá chân cao Đòn đá cực mạnh. Đá n ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Que, win 1

  Que, win 1

  Gà Que, Chân Xanh Đen, Mồng Trập. Dòng gà: Tre Mỹ lai Peru . Trọng lượng: 1 kg 150 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp, tránh né. Thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. Nạp ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối Trắng, Win 1

  Chuối Trắng, Win 1

  Gà Chuối Trắng, Chân Thao,Mồng Trập (cắt). Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng: 1 kg 50 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế đá chân cao,đá tạc ngang . ...

  4,000,000 VND 4,000,000 VND

 • Ó Khét , Win 3

  Ó Khét , Win 3

  Gà Ó Khét Mã Lại, Chân Xanh, Mồng Lá cắt. Dòng gà: Tre Asil lai Mỹ. Trọng lượng : 1 kg 50 gram. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ từ nạp đến gai. Thế đá chân cao. Đ ...

  4,500,000 VND 4,500,000 VND

 • Bướm, Win 1

  Bướm, Win 1

  Gà Bướm, Chân Thao, Mồng Dâu. Dòng gà: Tre Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 1 kg 170 gram. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ từ nạp đến gai. Thế đá chân cao. Đòn đá cực m ...

  4,000,000 VND 4,000,000 VND

 • Que, Mỹ Nhập

  Que, Mỹ Nhập

  Gà Que, Chân Điểm,Mồng Trập( cắt). Là gà đã thắng 2 trận tại Mỹ, đá cựa tròn (cựa ống). Được nhập về trại tại Vn để làm gà giống, cản mái. Nay chi ...

  15,000,000 VND 15,000,000 VND

Page 1 of 2212345...1020...Last »