Giao Chữ Tín_Nhận Niềm Tin

 • Xanh Que.Tre lai 3 dòng máu

  Xanh Que.Tre lai 3 dòng máu

  Gà Xanh Que, chân xanh đen, mồng trập. Lai 3 dòng máu: Mỹ+Asil+Peru Trọng lượng: 1,18 kg Bo đá: Gà đá nạp tốc độ cực nhanh Thế đá chân cao, đòn chính xác. Đòn ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối Bông,Tre lai 3 dòng máu

  Chuối Bông,Tre lai 3 dòng máu

  Gà Chuối Bông, Chân Thao,Mồng Lá Lai 3 dòng máu:Mỹ +Asil+Peru Trọng lượng: 9 lạng 8 Bo đá: Gà đá nạp tốc độ cực nhanh Thế đá chân cao, chính xác Đòn đá cự ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Que Nghệ,Mỹ lai Peru,Win 1.

  Que Nghệ,Mỹ lai Peru,Win 1.

  Gà Que Nghệ, Xanh Chì, Mào Lá cắt. Lai 75% Mỹ + 25% Peru. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền : 3 hàng vảy loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt. Bo đá ...

  18,000,000 VND

 • Điều Mật, Mỹ lai Asil

  Điều Mật, Mỹ lai Asil

  Gà Điều Mật, Chân Trắng, Mồng Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Tốt: Chân trái đóng Liên Giáp Nội ngang cựa. ...

  7,000,000 VND

 • Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Lá cắt. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,9 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Vảy Tốt: Chân trái đóng Đại Đao ngay cựa. Chân phải ...

  7,000,000 VND

 • Xám Vàng, Mỹ lai Asil

  Xám Vàng, Mỹ lai Asil

  Gà Xám Vàng, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 50% Mỹ + 50% Asil Trọng lượng: 2,3 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng, sạch Vảy Tốt: Chân phải đóng Khai Vương dưới cựa. Vảy Hậ ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Điều Mật, Mỹ lai Asil

  Điều Mật, Mỹ lai Asil

  Gà Điều Mật, Chân Chì, Mào Trập ngã trái. Lai 2 dòng máu Mỹ + Asil. Trọng lượng : 2,5 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng.  Vảy Tốt :Chân trái Câu Đầu Cựa. Vảy H ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Xanh Điều, Mỹ lai Asil

  Xanh Điều, Mỹ lai Asil

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Trập ngã trái. Lai 2 dòng máu Mỹ + Asil Trọng lượng: 2,5 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng. Vảy Tốt: Chân phải có vảy Cúc Bồn dưới c ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Xanh Điều, Hatch

  Xanh Điều, Hatch

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Trập( cắt). Là gà nhập từ Mỹ, dòng Hatch. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua k ...

  18,000,000 VND 18,000,000 VND

 • Chuối Trắng, Hatch

  Chuối Trắng, Hatch

  Gà Chuối Trắng, Chân Trắng, Mào Trập( cắt). Là gà nhập từ Mỹ, dòng Hatch. Trọng lượng: 2,8 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, loạn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa ...

  19,000,000 VND 19,000,000 VND

 • Chuối Trắng, Mỹ lai Asil

  Chuối Trắng, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Trắng, Chân Trắng, Mào Trập( đã cắt) Là gà nhập từ Texas, lai 2 dòng máu Mỹ + Asil. Mã số chì chân: 193. Trọng lượng: 2,4 kg Vảy hàng Tiền đẹp, mỏ ...

  22,000,000 VND 22,000,000 VND

 • Gà vàng

  Gà vàng

  Gà Vàng, chân trắng điểm, mào Dâu Lai 3 dòng máu: Việt- Mỹ- Peru Trọng lượng: 1 kg 220 gram Bo đá: Gà đá canh chận chính xác Thế đá chân cao, đá tạc ngang Đòn ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Ô Que, Tre Mỹ lai Việt

  Gà Ô Que, Tre Mỹ lai Việt

  Gà Ô Que, chân đen điểm, mào lá ( cắt) Lai 2 dòng máu: Việt lai Mỹ Trọng lượng 1 kg 180 gram Bo đá: Gà đá canh chận chính xác Thế đá chân cao Đòn đá cực mạn ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Chuối Lửa, Tre lai 3 dòng máu

  Chuối Lửa, Tre lai 3 dòng máu

  Gà Chuối Lửa, Chân Thao, Mào Lá. Lai 3 dòng máu: Gà Cha: Tre Mỹ lai Peru. Gà Mẹ Asil. Trọng lượng: 1 kg 170 gram. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ. Thế đá chân cao. Đòn ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Xanh Điều, Mỹ lai Asil

  Xanh Điều, Mỹ lai Asil

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Trập(đã cắt sửa). Lai 2 dòng máu: Mỹ + Asil. Trọng lượng: 2,4 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, khô. Vảy Tốt: Chân phải đóng Huyền Trâm ng ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Điều Đỏ,Mỹ lai Asil

  Điều Đỏ,Mỹ lai Asil

  Gà Điều Đỏ, ẩn bông, chân trắng điểm,mồng trập. Lai 2 dòng máu: Mỹ + Asil. Trọng lượng: 3 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn Vảy Hậu bền, ...

  5,500,000 VND 5,500,000 VND

 • Gà Khét, Mỹ lai Asil

  Gà Khét, Mỹ lai Asil

  Gà Khét, ẩn bông, chân xanh, 8 móng đen, mồng dâu 3 lá. Lai 2 dòng máu: Mỹ + Asil. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng, sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bề ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Xanh Điều,Mỹ lai Peru,Gà Nhập

  Xanh Điều,Mỹ lai Peru,Gà Nhập

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh Chì,Mào Trập. Lai 2 dòng máu: Mỹ + Peru Trọng lượng: 2,6 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ tốt, ...

  15,000,000 VND 15,000,000 VND

 • Khét Lửa,Lai 3 dòng máu

  Khét Lửa,Lai 3 dòng máu

  Gà Khét Lửa, Chân Xanh, Mào Lá. Lai 3 dòng máu: Mỹ_Asil_Peru. Gà Cha : Peru lai Mỹ. Gà Mẹ: Asil lai máu Mỹ. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Điều Đỏ,Mỹ lai Asil

  Điều Đỏ,Mỹ lai Asil

  Gà Điều Đỏ, Chân Thao, Mào Lá. Lai 2 dòng máu: Hatch + Asil. Trọng lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, khô. Cả 2 chân đều đóng vảy Huyền Châm ngay cựa và Cúc B ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Điều Bông, Lai 3 dòng máu

  Điều Bông, Lai 3 dòng máu

  Gà Điều Bông, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 3 dòng máu: Gà Cha là Peru lai Mỹ. Gà Mẹ là Asil lai Mỹ. Trọng lượng: 2,4 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Hai hàng trơn. ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Gà Điều,Lai 3 Dòng Máu,Win 1

  Gà Điều,Lai 3 Dòng Máu,Win 1

  Gà Điều, Chân Thao, Mào Dâu. Lai 3 dòng máu: Gà Cha là Mỹ lai Asil, Gà Mẹ là bổn Việt lai máu Mỹ. Trọng lượng: 2,55 kg. Vảy hàng Tiền đẹp, mỏng, sạch. Vảy T ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Xám Khét,Mỹ lai Asil.

  Xám Khét,Mỹ lai Asil.

  Gà Xám Khét, Chân Xanh, Mào Dâu Chỉ Thiên. Lai 2 dòng máu :Mỹ & Asil. Trọng lượng: 1,9 kg Vảy hàng Tiền đẹp, khô, sạch. Vảy Tốt: Chân phải có vảy Khai Vươn ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Chuối Đen, Mỹ lai Asil

  Chuối Đen, Mỹ lai Asil

  Gà Chuối Đen,Chân Điểm, Mào Dâu, Cựa Đen. Là gà nòi đẻn, Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 1,2 kg Vảy hàng Tiền đẹp, khô. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Độ t ...

  2,000,000 VND 2,000,000 VND

Page 1 of 1612345...10...Last »