Giao Chữ Tín_Nhận Niềm Tin

 • Xanh Que, Lai 3 Dòng máu

  Xanh Que, Lai 3 Dòng máu

  Gà Xanh Que, Chân Điểm, Cựa Nhật Nguyệt, Mồng Trập ngã trái. Gà Cha: Hatch lai Asil. Gà Mẹ: Mái Việt bổn. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậ ...

  5,000,000 VND

 • Gà Điều, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Điều, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Điều, Chân Thao, Mồng Trập ngã trái. Tre Hatch lai Asil. Trọng lượng: hiện tại 9 lạng 7, nuôi đá có thể đạt 1 kg. Bo đá: Gà đá nạp chính xác. Đá lùa tốc ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Khét Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Khét Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Khét Vàng, Chân Thao, 8 Móng Trắng, Mồng Lá. Gà Tre Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 9,8 lạng, nuôi đá có khả năng đạt 1 kg. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Nạp l ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Xám Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Xám Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Xám Vàng, Chân Trắng Điểm, 8 Móng Đen, 2 Cựa Đen, Mồng Lá cắt. Tre Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 9,8 lạng, nuôi đá có khả năng đạt 1 kg. Bo đá: Gà đá canh ch ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Khét Đỏ, Lai 3 dòng máu

  Khét Đỏ, Lai 3 dòng máu

  Gà Khét Đỏ, Chân Xanh, Mồng Trích. Lai 3 dòng máu: Mỹ+Asil+Việt. Gà Cha: Mỹ lai Asil. Gà Mẹ: Mái Việt bổn đá cựa nghiệt. Trọng lượng: 2,2 kg, nuôi đá có thể ...

  3,500,000 VND

 • Gà Vàng, Lai 3 dòng máu

  Gà Vàng, Lai 3 dòng máu

  Gà Vàng, Chân Xanh,Mồng Lá. Lai 3 dòng máu: Mỹ +Asil+ Việt. Gà Cha: Mỹ lai Asil Gà Mẹ: Mái Việt bổn đá cựa nghiệt. Trọng lượng: 2,2 kg. Vảy hàng Tiền đẹp mỏ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Vàng, Tre Asil

  Gà Vàng, Tre Asil

  Gà Vàng, Chân Trắng, Mào Dâu. Tre Asil lai máu Mỹ. Trọng lượng: 1,1 kg Bo đá: Gà đá canh nạp, dạt né. Thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. Đá nạp tốc độ khi ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Khét, Hatch lai Asil

  Gà Khét, Hatch lai Asil

  Gà Khét, Chân Xanh Cẩm Thạch, Mào Trập ngã trái. Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,35 kg. Bo đá: Gà đá canh nạp, tránh né. Thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. Tránh ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Điều, Hatch lai Asil

  Gà Điều, Hatch lai Asil

  Gà Điều, Chân Thao, Ngón Điểm, Mào Dâu. Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,8 kg, nuôi đá có thể đạt 2,85 kg đến 2,9 kg. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng ,sạch. Vảy Tốt: C ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Điều Vàng, Hatch lai Asil

  Điều Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Điều Vàng, Chân Xanh, Mào Trập(cắt). Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,3 kg. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Hai hàng trơn. Vảy Hậu bền, qua khỏi cựa. V ...

  5,000,000 VND 5,000,000 VND

 • Asil lai Hatch(Gà Nhập)

  Asil lai Hatch(Gà Nhập)

  Gà Xanh Que, Chân Xanh, Mào Trập(cắt). Là gà nhập từ Mỹ. Trọng lượng: 2,65 kg. Gà này đã thắng 1 trận (đá cựa tròn) tại Game fowl Santonio_Texas, sau đó được t ...

  7,000,000 VND

 • Xám Điều, Hatch & Galos(Gà Nhập)

  Xám Điều, Hatch & Galos(Gà Nhập)

  Gà Xám Điều, Chân Thao Lọc,Mào Lá (cắt). Lai 2 dòng máu Hatch & Galos Trọng lượng: 2,8 kg. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ. Thế đá chân cao. Đòn đá cực mạnh. M ...

  18,000,000 VND

 • Gà Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Tre Mỹ lai Asil

  Gà Vàng, Chân Thao, Cán Vuông, Mào Trập. Dòng gà Tre Mỹ lai Asil. Trọng lượng: 980 gram. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Thế đá chân cao. Đá nạp tốc độ khi th ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Vàng, Hatch lai Asil. Giá: 3.500.000 đ Chi tiết : Gà Vàng, Chân Thao, Mào Trập ngã trái. Dòng Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,55 kg. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Th ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Xám Điều, Albany lai Asil

  Xám Điều, Albany lai Asil

  Gà Xám Điều, Chân Trắng, Đuôi Lau, Mào Trập ngã trái. Dòng gà Albany lai Asil. Trọng lượng: 2,2 kg. Bo đá: Gà đá canh nạp chính xác. Đá nạp tốc độ khi thắng t ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Que Điều, Albany lai Asil

  Que Điều, Albany lai Asil

  Gà Que Điều, chân trắng điểm, cặp cựa đen,mào trập ngã trái. Dòng gà Albany lai Asil. Trọng lượng: 2 kg. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ. Thế đá chân cao, đá tạ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Khét Vàng, Asil lai Mỹ

  Khét Vàng, Asil lai Mỹ

  Gà Khét Vàng, Chân Xanh Cam, Mào Lá cắt. Dòng Gà Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,55 kg, nuôi đá đạt 2,6 kg. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Cán vuông, hai hàng trơn. V ...

  7,000,000 VND 7,000,000 VND

 • Gà Vàng, Hatch lai Asil, Win 1

  Gà Vàng, Hatch lai Asil, Win 1

  Gà Vàng, Chân Thao,Mào Dâu, Đuôi Lau. Dòng gà Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,55 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Hai hàng trơn. Vảy hậu bền, qua khỏi cựa. Vảy Đ ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Que Điều, Albany lai Asil

  Que Điều, Albany lai Asil

  Gà Que Điều, Chân Trắng,Mào Trập ngã trái. Albany lai Asil. Trọng lượng: 2,1 kg. Bo đá: Gà đá nạp tốc độ. Thế đá chân cao, đá tạc ngang. Đòn đá cực mạnh. ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Xanh Que. Tre Hatch lai Asil

  Xanh Que. Tre Hatch lai Asil

  Gà Xanh Que, Chân Điểm, 8 móng trắng, cặp cựa đen. Cán có sóng vuông, đẹp. Tre Hatch lai Asil. Trọng lượng: 9,8 lạng. Nuôi đá có thể đạt 1 kg. Bo đá: Gà đá can ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Khét,Tre Asil lai Mỹ

  Gà Khét,Tre Asil lai Mỹ

  Gà Khét ,chân thao, 8 móng đen, mào trập (cắt). Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Tốt: Chân phải có vảy Khai Vương đóng ngang chậu. Vảy Hậu tốt, bền. Bo đ ...

  4,000,000 VND 4,000,000 VND

 • Que Nghệ, Hatch lai Peru

  Que Nghệ, Hatch lai Peru

  Gà Que Nghệ, chân đen, mào dâu. Hatch lai Peru. Trọng lượng: 9,5 lạng. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Chân trái có Liên Giáp Nội ngay cựa. Vảy Hậu bền, qua khỏ ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Khét Vàng, Hatch lai Asil

  Khét Vàng, Hatch lai Asil

  Gà Khét Vàng, Chân Xanh Cam, Mào Trập ngã trái. Hatch lai Asil. Trọng lượng: 2,5 kg Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch Chân trái có vảy tốt: Khai Vương Vảy Hậu tốt, b ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

 • Gà Vàng,Việt lai Mỹ.

  Gà Vàng,Việt lai Mỹ.

  Gà Vàng, Bông ẩn, chân trắng, 8 móng đen, mào trập ngã trái. Trọng lượng: 2,1 kg. Gà Việt lai máu Mỹ. Vảy hàng Tiền đẹp,mỏng,sạch. Vảy Hậu bền, qua khỏi c ...

  3,500,000 VND 3,500,000 VND

Page 1 of 1912345...10...Last »